Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Interventies en methodieken

Zorg Om Elkaar

De weg naar voorzieningen vinden is voor ouderen niet altijd gemakkelijk. En dat geldt zeker voor ouderen en mantelzorgers uit kleinere taalgroepen. Pharos en Vilans ontwikkelden de cursus 'Zorg Om Elkaar' voor oudere vluchtelingen en hun mantelzorgers over hulp en voorzieningen in de thuissituatie. Maar de cursus gaat ook over bewustwording: wat betekent het om in een vreemd land ouder te worden en daar steun te bieden aan je ouders of aan ouderen binnen je netwerk.

Levensboek

Cogis, Pharos en het Trimbos-instituut ontwikkelden gezamenlijk een methodiek voor oudere vluchtelingen, oorlogsgetroffenen en veteranen met depressieve klachten, gericht op vermindering van depressieve klachten en sociaal isolement. De methodiek bestaat uit het maken van een levensboek. In acht bijeenkomsten kijken de deelnemers terug op hun eigen leven en zoeken naar de goede en versterkende momenten en ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'Life review', een laagdrempelige interventie waarbij een gestructureerde evaluatie van het eigen leven plaatsvindt aan de hand van herinneringen.

In samenwerking met LIZE en Cogis is deze methodiek vanaf 2011 ingezet voor vijf groepen vrouwen uit voormalig Joegoslavië. De begeleiders zijn vrouwen die ook tot deze doelgroep behoren en zijn hiervoor getraind. De cursus wordt in de eigen taal gegeven.