Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kwaliteitscriteria migrantenouderen

In de politiek, de media en in onderzoek is er weinig aandacht voor oudere migranten. In de sector verzorging en verpleging wordt wel aandacht besteed aan deze groep. Maar de werkelijke verbeteringen en toename van cultuursensitieve zorg zijn in veel instellingen nog beperkt. Dat geldt ook voor de toegang tot voorzieningen en de inbreng in cliëntenpanels en –raden. De participatie van ouderen in zorg en welzijn is voor veel organisaties en instanties nog wennen (CSO, 2009), de participatie van oudere migranten is nog veel geringer.

Samen waar dat kan, apart waar dat nodig is

In het licht van deze ontwikkelingen slaan CSO, Zorgbelang, NOOM en Pharos de handen ineen om kwaliteitscriteria op te stellen vanuit het perspectief van autochtone en migranten ouderen onder het motto ‘Samen waar dat kan, apart waar dat (nog) nodig is’. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met het optreden van co-morbiditeit bij ouderen en de consequenties voor communicatie met en tussen zorgverleners.

Belangrijke rol bij zorginkoop en verbetertrajecten

De kwaliteitscriteria kunnen een belangrijke rol vervullen bij de zorginkoop en verbetertrajecten van zorgaanbieders. We zoeken hierbij aansluiting bij het programma ‘Kwaliteit in zicht'. Dit is een samenwerkingsprogramma van zes grote patiëntenverenigingen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Nederland die binnen dit programma onder andere samenwerken aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria. De Basisset kwaliteitscriteria die binnen dit programma is ontwikkeld voor chronisch zieken, dient als basis voor de set generieke kwaliteitscriteria die worden ontwikkeld voor ouderen. 

Project uitgelicht