Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Passende woonvormen migranten

Veel zorg- en welzijnsinstellingen hebben nog niet voldoende zicht op de situatie van oudere migranten. Daarom past hun aanbod niet of nauwelijks bij de vraag van deze migranten. Instellingen kunnen hun toegankelijkheid verbeteren door het bevorderen van cultuursensitieve vaardigheden van medewerkers. Pharos geeft u enkele voorbeelden van woonzorgcentra- en projecten voor de oudere migrant.

 • Zorghuis Şefkat startte in 2011 met achttien zorgvragers met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Dit is het eerste verpleeghuis voor enkel Turkse en Marokkaanse ouderen, mensen die in de jaren 60 en 70 als gastarbeider naar Nederland kwamen om zwaar lichamelijk werk te verrichten. In Zorghuis Şefkat houden de zorgmedewerkers rekening met de specifieke gewoontes en levenswijze van de bewoners.
 • WoonZorgcentrum Transvaal in Den Haag biedt zorg aan groepen ouderen met een diverse achtergrond. Er wonen en verblijven onder meer autochtone, Surinaams-Hindoestaanse en Turkse ouderen. Daarnaast heeft het centrum een belangrijke zorgfunctie voor mensen die in de wijk wonen.
 • Naast deze gemengde variant van samenwonen, bestaat de zogenaamde categoriale variant. Hier wonen specifieke groepen bij elkaar. Het gaat hierbij meestal om het samenwonen van mensen met dezelfde taal en achtergrond. Zo hebben Chinese ouderen een woongroep in Amsterdam Zuidoost. Dit gebouw is geheel in balans met de leer van Feng Shui.
 • De Hudsonhof (Amsterdam, de Baarsjes) is zowel gemengd als categoriaal. Het bestaat uit 54 woningen. Dertien hiervan vormen een aparte woongroep voor Surinaamse ouderen.

Wat maakt woonprojecten tot succesvolle initiatieven?

 • De vraag van migrantenouderen is in kaart gebracht. Onder andere Forum, Movisie, Remake en Aedes-Actiz hebben daartoe methodieken ontwikkeld.
 • Er is aansluiting op de actuele problematiek van ouderen, waaronder isolement en dementie.
 • De woningen staan in gebieden met een grote concentratie van migranten zoals Vietnamezen, Chinezen, Antillianen, Arubanen, Surinamers, Marokkanen en Turken.
 • Gebruik van bepaalde aanpassingen. Bijvoorbeeld voorzieningen in de eigen taal, inzet van sleutelfiguren en het opleiden van medewerkers in cultuursensitieve zorg.
 • Instroom en integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond binnen woonzorgvoorzieningen.
 • Mix van woon- en zorgfuncties. Naast individueel wonen, creëren van gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten zoals een daginloop, een huiskamer die ook voor externe bezoekers open is, een cultureel centrum, bedrijfsruimte, gezamenlijk te onderhouden tuin en dergelijke.
 • Opzetten van cultuursensitieve voorzieningen in het kader van de reguliere woonmarkt en zorg.

Projecten rondom migrantenouderen en wonen

 • Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (nuzo) is een van de acht regionale netwerken die samen een landelijk dekkend netwerk vormen met als doel de samenhang in zorg, wonen en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Nuzo heeft een themagroep allochtone ouderen. Het doel daarvan is kennis en ervaring delen en een voedingsbodem kweken voor vernieuwende projecten die meerwaarde opleveren voor migrantenouderen in de regio Utrecht.

Kenniscentra voor wonen en welzijn

 • Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (kcwz) is een informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Kcwz gaf een publicatie uit over 25 jaar interculturele ouderenzorg in Nederland getiteld 'De Ontdekkingsreis'. Deze en andere publicaties over wonen, welzijn en zorg voor migrantenouderen zijn te downloaden of te bestellen via de website kcwz.
 • In Amsterdam is het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten Woonsaem van start gegaan. WoonSaem ondersteunt en stimuleert oudere migranten om gemeenschappelijke woonvormen te realiseren. Zelfredzaamheid en eigen kracht van ouderen die in een groepsvorm willen gaan wonen is daarbij het uitgangspunt.
 • WoonincPlusVitalis is een aanspreekpunt voor vragen over wonen, zorg en welzijn in Eindhoven en omgeving.