Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Zelfstandig wonen ouderenmigranten

Migranten en laagopgeleide ouderen ondersteunen bij langer thuis wonen

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met zorg die dichtbij huis wordt georganiseerd, bij hen past en met hulp van hun omgeving. Pharos stimuleert dat migranten en laagopgeleide ouderen langer thuis kunnen wonen. Met aandacht voor preventie van eenzaamheid en als dat nodig is ondersteund door laagdrempelige e-health en domotica toepassingen.

Eenzaamheid migrantenouderen

Langer thuis wonen brengt ook eenzaamheid met zich mee. Naar schatting 200.000 ouderen in Nederland zijn eenzaam. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en heeft daarmee grote gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van ouderen. Eenzaamheid blijkt ook bij oudere migranten een grote rol te spelen.

Oud worden in krimpregio’s

Er zijn regio’s in Nederland die te maken hebben met een teruglopend aantal inwoners. Vaak trekken jongeren weg en tegelijkertijd staat de ouder wordende bevolking voor vraagstukken rond leefbaarheid. In deze regio’s staan de lokale voorzieningen onder druk.