Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Cliƫntervaringen meten en zichtbaar maken

Hoe kunnen onderzoek- en meetbureaus de deelname van niet-westerse migranten en laagopgeleiden vergroten? Bij het meten van kwaliteit van zorg kampen deze bureaus met een te lage respons van laagopgeleiden en migranten. Dat maakt dat de steekproeven niet representatief zijn voor de hele bevolking van Nederland. De resultaten van de metingen worden desondanks steeds vaker gebruikt bij de inkoop van zorg door bijvoorbeeld verzekeraars. Deze meetbureaus vragen naar een oplossing om de deelname van niet-westerse migranten en laagopgeleiden te vergroten en daarmee tot representatieve uitkomsten te komen.

Instrument om deelname laagopgeleiden en migranten te vergroten

Pharos adviseert hierbij en voorziet meetbureaus van alternatieve vormen van onderzoek om de kwaliteit van zorg onder deze groepen te meten. Zo ontwikkelde Pharos samen met Radboud MC en twee meetbureaus een instrument om de deelname van laagopgeleiden / laaggeletterden en migranten aan metingen van klantervaringen te vergroten. Zo ontstaat een vollediger beeld van de kwaliteit van zorg vanuit klantperspectief. Het instrument bevat methodes, aantrekkelijk voorlichtingsmateriaal en werkzame elementen per doelgroep. De uitkomsten zijn gedeeld met de 29 meetbureaus in Nederland. Om de toegang tot cliënten- en patiëntenraden te verbeteren heeft Pharos de training ‘Werven en betrekken van laagopgeleiden’ opgenomen in het deskundigheidsbevorderingsaanbod van LSR (landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap).

Aandachtspunten en aanbevelingen voor responsverhoging bij CQI-metingen

Aangepaste CQ Index-vragenlijsten

CQ-indexvragenlijsten meten de ervaringen die patiënten met de zorg hebben en zijn ontwikkeld voor en door Nederlanders. Vier van deze vragenlijsten zijn aangepast aan de behoeftes van niet-westerse migranten. 
Meer informatie over de aangepaste CQ-indexvragenlijsten
Culturele validatie van vier CQI meetinstrumenten - Deel 1: Groepsgesprekken en cognitieve interviews

Consumentenpanel Gezondheidszorg

In samenwerking met NIVEL stimuleert Pharos de deelname van migranten aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

 

Projecten uitgelicht