Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Empoweren met toegankelijke informatie

Toegankelijk voorlichtingsmateriaal en begrijpelijke informatie over gezondheidszorg is belangrijk. Een goed geïnformeerde burger kan zoveel mogelijk regie houden over de eigen gezondheid en gemotiveerd keuzes maken binnen het systeem van de zorg.  Maar voorlichting en informatie verloopt in steeds meer via digitale kanalen en e-health toepassingen. Deze bronnen zijn vaak lastig te begrijpen en nauwelijks toegankelijk voor laaggeletterden en migranten.

Het programma ‘Participatie en eigen regie’ stimuleert dat algemene informatie over gezondheid en zorg ook voor laaggeletterden, laagopgeleiden en migranten toegankelijk en beschikbaar is. Denk aan folders, bewegwijzering en online middelen zoals websites, apps en e-health toepassingen.

 
Pharos Checklist Toegankelijke informatie

Wil je voorlichtingsmateriaal ontwikkelen of bestaand materiaal aanpassen? Bijvoorbeeld folders, flyers, films of e-Health-toepassingen zoals websites of apps? 

Check dan of de informatie voor iedereen begrijpelijk is met de ‘Checklist Toegankelijke informatie’. Zo weet je wat je kunt doen als je je informatie voor iedereen toegankelijk wilt maken, ook voor laagopgeleiden en migranten.

Wilt je meer informatie, hulp bij het testen of tips voor verbetering? Neem dan gerust contact op met Thea Duijnhoven of Marjolijn van Leeuwen van Pharos.