Ervaringsverhalen deelname cliëntenraad

In de afgelopen jaren heeft Pharos patiëntenorganisaties en cliëntenraden geadviseerd over het betrekken van mensen met lage sociaal-economischte status en migranten bij hun werk. Met een aantal organisaties en raden zijn projecten uitgevoerd, bijeenkomsten georganiseerd en trainingen verzorgd. Op deze pagina vertellen een aantal partners over hun activiteiten en de samenwerking met Pharos.

Contact of vraag?

Helena Kosec

 

"Hoe kom je tot een succesvolle participatie? • Opbouwen van een netwerk binnen de migrantengemeenschap • Ontwikkelen van een vertrouwensband door te investeren in (face-to-face) contact • Luisteren naar en herkennen van de inbreng van migranten • Ondersteunen bij het opdoen van de nodige kennis en vaardigheden • Reserveren van voldoende financiële middelen en tijd"