Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

LSR - koepelorganisatie cliƫntenraden

 

Betrekken van migranten bij cliëntenraden

 

“Het LSR is een koepelorganisatie van ongeveer 500 cliëntenraden in zorg- en welzijnsinstellingen. Cliëntenraden adviseren raden van bestuur over zaken die vanuit cliëntenperspectief belangrijk zijn. Zij kunnen vanuit hun taakstelling op bepaalde knelpunten of blinde vlekken in het beleid wijzen en daarmee een bijdrage leveren aan verbeteringen in de zorg. Wij ondersteunen de raden onder andere met advies, trainingen en kwaliteitstoetsing.
De aanleiding voor samenwerking met Pharos waren signalen van onze leden dat ze het moeilijk vonden om mensen met een lage sociaal-economische status (SES) en migranten te bereiken en betrekken bij het werk van hun raden. Het LSR zag ook de noodzaak in het aanbieden van de ondersteuning van cliëntenraden op dit gebied. Het is immers zo dat veel cliënten en patiënten in ziekenhuizen en revalidatievoorzieningen kwetsbare mensen zijn. Het is belangrijk dat zij een even goede toegang tot zorg en een even goede kwaliteit van zorg kunnen krijgen als andere cliënten.

Op dit thema hebben Pharos en het LSR elkaar gevonden. Pharos heeft veel expertise over participatiemethodieken die geschikt zijn voor het bereiken van mensen met een lage SES en migranten. Daarnaast weet Pharos hoe je in co-creatie met deze mensen passende materialen kan ontwikkelen en activiteiten op kan zetten. Het LSR bereikt veel raden en beschikt over een goede infrastructuur voor het verzorgen van trainingen en het verspreiden van informatie. Een win-winsituatie dus. Onze eerste insteek was om raden te ondersteunen in hun streven om migranten te bereiken. Later zijn wij ons ook gaan richten op mensen met een lage sociaal-economische status, zoals laaggeletterde mensen en ouderen.

Inzet op langere termijn 

Sinds 2015 bieden wij gezamenlijk één keer per jaar een training aan, waarvoor geïnteresseerde raden zich kunnen inschrijven. Tijdens de training leren de deelnemers op welke plekken en hoe zij stapsgewijs kwetsbare mensen kunnen bereiken, welke participatie-instrumenten ze daarvoor kunnen gebruiken, welke materialen, ‘good practices’ en succesfactoren beschikbaar zijn en hoe zij de verkregen input kunnen inzetten voor beleidsadvisering. De sleutelwoorden hierbij zijn: proactief en op locatie ervaringen ophalen, vragenlijsten mondeling afnemen, inzetten van sleutelfiguren of taalambassadeurs om in contact met mensen te komen. De training is interactief en elke deelnemer maakt een eigen plan van aanpak. Je ziet dat de raden behoefte hebben aan kennis over hoe ze mensen kunnen vinden en motiveren om lid van de raad te worden. Wij ondersteunen hen door bijvoorbeeld tips te geven over het opstellen van advertenties en functieprofielen en het voeren van sollicitatiegesprekken. Zij willen ook weten hoe ze mensen bij medezeggenschap kunnen betrekken op een manier die veel meer bij de leefwereld van deze mensen past. Bijvoorbeeld door middel van een focusgroep, een spiegelbijeenkomst of een ‘photovoice’. We merken dat de raden zich op het thema nog aan het oriënteren zijn. Zij zijn nieuwsgierig, willen kennis opdoen en nemen de tijd voor verkenning en discussie. Belangrijk is dat het onderwerp op de agenda van cliëntenraden en hun overlegpartner komt en daarvoor is een langere aanlooptijd nodig. Alleen een training aanbieden is daarvoor niet voldoende. Daarom plaatsen wij regelmatig artikelen van Pharos in Medezeggenschap Magazine, het vakblad van het LSR, en organiseren wij met Pharos bijeenkomsten over dit thema. Zo hebben we in oktober 2017 met Patiëntenfederatie Nederland en de Werkgroep patiëntenervaringen en patiëntenparticipatie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden een bijeenkomst georganiseerd over het maken van begrijpelijke materialen. Wij verwachte dat de mix van verschillende activiteiten en de intensieve inzet op langere termijn effect zal hebben. Dat steeds meer raden dit thema zullen omarmen en er in de praktijk handen en voeten aan zullen geven.

Van wetenschap naar praktijk

Door samen te weken met Pharos hebben wij een beter zicht op de omvang en behoeftes van kwetsbare mensen gekregen. Wij weten nu wij welke methodieken en materialen er zijn om medezeggenschap van deze mensen vorm te geven en hoe die moeten worden gebruikt.
Sinds Jany Rademakers hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie in Maastricht is geworden is er extra impuls voor ons werk gekomen. Zij laat op een wetenschappelijk gefundeerde, heldere en enthousiaste manier zien waarom het nodig is om je te richten op laaggeletterde mensen en welke aanpakken het verschil maken. En ze wijst erop dat het van belang is om hier blijvend aandacht aan te geven. Dat doen wij dus ook. Ik zie de aankondiging van de jaarlijkse training dan ook als een aanleiding om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen van onze leden. Wat wij met Pharos doen is wetenschappelijke inzichten en aanpakken vertalen naar oplossingen voor de praktijk. Daar hebben wij en onze raden veel aan.”

 


Elise Koekkoek,  trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR

Linkedin 

Meer informatie