Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Stoma Vereniging Nederland

Het bespreken van stoma met migranten

Boy Da Costa Gomez – Voorzitter regio Zuid-Holland Stomavereniging

“Zo’n 60 procent van de leden van de Stomavereniging heeft een stoma gekregen als gevolg van kanker. Dat was de reden waarom wij een paar jaar geleden hebben deelgenomen aan het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ van Pharos over het bespreekbaar maken van kanker in migrantengemeenschappen. Ik was in die tijd vrijwilliger diversiteit en ik wist al dat migranten vaak op een andere manier omgaan met kanker. Dat vond ik interessant. Er bestaat in migrantengemeenschappen vaak een taboe om over de ziekte te praten. Maar er is ook weinig kennis over kanker. Net zoals in Nederland vroeger gesproken werd over ‘K’, hebben sommige migranten het nu over de ‘gevreesde ziekte’. Of ze denken dat kanker besmettelijk is. Dat gebrek aan kennis kan zelfs zo ver gaan dat mensen zich niet laten behandelen, uit angst dat de familie en anderen erachter komen dat ze kanker hebben.

Taboes

In het kader van die projecten heb ik voorlichting gegeven aan groepen migranten. Ik besteedde dan ook altijd aandacht aan het onderwerp stoma, omdat dat ook een taboe is. Ik heb zelfs een keer mijn eigen stomazak laten zien in een moskee. Die mannen daar waren erg geïnteresseerd en vertelden dat ze het fijn vonden om er open over te kunnen praten.
Eigenlijk maakte het mij niet zoveel uit aan welke etnische groep ik voorlichting gaf. De taboes verschillen wel van de ene groep op de andere. Veel islamitische mannen denken bijvoorbeeld dat ze onrein zijn als ze een stomazak op hun buik moeten dragen. Maar mede doordat ik voor ik voorlichting ging geven uitgebreid getraind ben door Pharos, was ik goed voorbereid op vragen en misvattingen van mensen. Ook kon ik gebruikmaken van alle voorlichtingsmaterialen die Pharos in die tijd heeft ontwikkeld.

Diversiteit

De meerwaarde van het meedoen aan deze Pharos-projecten voor de Stomavereniging was dat wij als patiëntenvereniging met de neus op de feiten werden gedrukt. Namelijk dat we eigenlijk een blanke vereniging waren, die geen aandacht besteedde aan migranten. En dat we ons vooral richtten op mensen met minimaal mbo-niveau. We hebben zelf geconcludeerd dat we weinig aandacht hadden voor diversiteit. Daar gaan we nu meer op inzetten. Onze beleidsmedewerkster is bezig met het ontwikkelen van beleid om meer aandacht te besteden aan mensen met een stoma met beperkte gezondheidsvaardigheden.  In 2018 doen we dit samen met andere kankerpatiëntenorganisaties, als onderdeel van het project ‘Actiegerichte belangenbehartiging’. In dit project besteden we steeds aandacht aan een ander onderwerp waar bijvoorbeeld een taboe op rust. Voor mensen met een stoma willen we in 2018 informatiemateriaal ontwikkelen dat geschikt is voor niet-westerse migranten en voor autochtone Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden. Omdat Pharos zo veel expertise heeft op dit terrein, willen we heel graag met hen gaan samenwerken.”

 


Boy Da Costa Gomez, voorzitter regio Zuid Holland van Stoma Vereniging Nederland

Linkedin 

 

Meer informatie