Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Feiten en cijfers

 • 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Zoveel moeite, dat dit direct gevolgen heeft voor hun gezondheid.
 • Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro waarvan 127 miljoen euro uitgegeven wordt aan gezondheidszorg.
 • Onderzoek van NIVEL wijst uit dat taalvaardige mensen zich gezonder voelen en ook zijn, beter voor zichzelf kunnen zorgen en sociaal actiever zijn.
 • Van de bevolking beschikt 29% over geringe gezondheidsvaardigheden. Deze mensen hebben onvoldoende vaardigheden om mondeling en schriftelijke informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken. Laagopgeleiden, ouderen en migranten zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze groepen.
 • De incidentie van ziekten zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en van psychische problemen is bij hen beduidend hoger dan bij andere bevolkingsgroepen.
 • Gezondheidsvaardigheden blijken de belangrijkste voorspeller van gezondheid. 

 

 • Migranten maken in 2013 20% van de Nederlandse bevolking uit
 • In 2015 zal het percentage migranten in de Nederlandse bevolking nog groter zijn (circa 30%)
 • Migranten hebben gemiddeld een slechtere gezondheid (22% hogere ziektelast) en gebruiken een aantal voorzieningen op een ander manier dan niet-migranten
 • Het percentage onverzekerden is onder migranten groter dan onder de Nederlandse bevolking (0,8% versus 3,8%, Integratiemonitor 2009)
 • Niet verzekerd zijn komt vooral voor onder jonge migranten en migranten uit een aantal MOA- landen
 • Relatief veel migranten zijn verzekerd bij een zorgverzekeraar: Agis/Achmea (circa 360.000)