Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Inwoners in de hoofdrol

Hoe betrek je inwoners bij het terugdringen van gezondheidsverschillen?

Participatie en een eigen rol van laagopgeleiden in het zorgstelsel dragen bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Maar hoe betrek je inwoners hierbij? Het programma ‘Participatie en eigen regie’ wil de participatie en eigen rol van laagopgeleiden en migranten in het zorgstelsel versterken. 

Dit sluit aan bij beleid van VWS dat gericht is op het versterken van de positie, zelfsturing en eigen regie van de inwoner. En bij de ambitie van het nationaal programma ‘Alles is gezondheid’ om de gezondheidsverschillen in Nederland aanzienlijk te reduceren. We weten inmiddels dat dat alleen lukt als inwoners in dit proces een rol vervullen, de hoofdrol zelfs.


Hoe bereik je deze inwoners? Hoe pak je dit samen met hen aan? 

Werkvormen en praktische tips - In gesprek met inwoners met lage SES en/of migrantenachtergrond
Werkvormen en praktische tips voor gemeenten bij het betrekken van inwoners bij een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. 
 In gesprek met inwoners met lage SES en/of migrantenachtergrond>> 

Brochure 'Inwoners in de hoofdrol
In de brochure ‘Inwoner in de hoofdrol’ krijgt u praktische handvatten om inwoners met een lage SES te bereiken. En hen te betrekken bij uw gezondheidsbeleid en uitvoering daarvan.
Brochure 'Inwoners in de hoofdrol'

Checklist voor gemeenten - Hoe betrekt u inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond
De checklist bevat meerdere vragen. Deze geven snel de belangrijkste aandachtspunten weer bij het bereiken en betrekken van inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond. Met de checklist kun je je eigen acties nalopen en nagaan of je voldoende aan deze aandachtspunten hebt gedacht. Checklist voor gemeenten - Hoe inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond bereiken en betrekken?


 

Inwoners aan het woord

Inwoners staan centraal bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. Iedere gemeente betrekt inwoners op eigen wijze, afhankelijk van de lokale context en behoeften. Door hen bijvoorbeeld actief te betrekken bij de ontwikkeling van plannen of hen te stimuleren deel te laten nemen aan activiteiten in de buurt. Wat betekenen al die verschillende initiatieven van gemeenten voor individuele inwoners? Pharos/Gezond in… trokken het land in en vroegen het de inwoners zelf. Nieuwsgierig naar hun ervaring? Bekijk hier de verhalen van Anchela, Francis en Jan.

  


 

Wat vinden bewoners? Het  stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 165 gemeenten aan de aanpak van gezondheidsachterstanden van inwoners met een lagere sociaal economische status en/of een migrantenachtergrond. In de lokale aanpak van gemeenten staan inwoners centraal. Iedere gemeente betrekt inwoners op eigen wijze, afhankelijk van de lokale context en behoeften. De ene keer door hen actief te laten meedenken in plannen voor wijk of buurt. De andere keer door met GIDS-gelden activiteiten mogelijk te maken waardoor het inwoners lukt hun eigen kracht te benutten. Wat betekenen al die verschillende initiatieven nu voor individuele inwoners? We trokken het land in en vroegen het hen zelf. Nieuwsgierig naar hun ervaring? >>