Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Participatie en eigen regie

Versterken van participatie en eigen rol van laagopgeleiden en migranten in het zorgstelsel en bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden

In Nederland beschikt 30% van de bevolking over geringe gezondheidsvaardigheden. Deze mensen hebben onvoldoende vaardigheden om mondeling en schriftelijke informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken. Laagopgeleiden, ouderen en migranten zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze groep.

Via het stimuleringsprogramma Gezond in…ondersteunt en adviseert Pharos samen met Platform 31 gedurende vier jaar gemeenten bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma ‘Participatie en eigen regie’ werkt de komende jaren nauw samen met het stimuleringsprogramma en levert kennis die praktisch inzetbaar is. Gemeentes, welzijnsorganisaties en wijkteams krijgen trainingen aangeboden over hoe zij bewoners kunnen betrekken bij gezondheidsachterstanden. 

Het programma ‘Participatie en Eigen regie’ wil de participatie en eigen rol van laagopgeleiden en migranten versterken in het zorgstelsel en bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit sluit aan bij de ambitie van het Nationaal programma ‘Alles is gezondheid’ om de gezondheidsverschillen in Nederland terug te dringen. Het programma heeft als doelstellingen:

  • Toegankelijk maken van (inter)nationale goede voorbeelden van het actief betrekken van laagopgeleiden en migranten. 
  • Evenredige vertegenwoordiging van laagopgeleiden en migranten in patiëntenorganisaties en cliëntenraden. 
  • Empoweren van migranten met toegankelijke en beschikbare informatie over de zorg.