Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Projectenoverzicht

 • Aan de slag - Vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra
 • Aanpak kindermisbruik in migrantengezinnen
 • Aanpak kindermishandeling en weerbaarheid nieuwkomers- en asielzoekersjeugd
 • Aanpassen CQI vragenlijsten
 • Adviesrapport Pharos: Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos
 • Analyse en instrument lage responspercentages onder migranten
 • Begrijp je lichaam
 • Behoeftenonderzoek migrantenouders rond opvoeden en bewegen
 • Bewegen en valpreventie
 • Bloeddonatie onder niet-westerse migranten
 • Cultuursensitief maken van Weet & Beweeg: een ambulante gezinsbehandeling voor kinderen en jongeren met overgewicht en/of obesitas
 • Depressie bespreken met laaggeletterden
 • Diabeteszorg
 • Duurzame Terugkeer op Maat
 • Gemeente als regievoerder bij integratie van statushouders
 • Geweld is niet gewoon - Gendergerelateerd geweld
 • Gezonde kinderopvang
 • Goede zorg voor patiënten met dementie en hun naasten
 • Gun ons de tijd… Werkboek psychosociale begeleiding bij hervestigde vluchtelingen
 • In gesprek over leven en dood
 • Inzetten van social media bij het verhogen van deelname Turkse en Marokkaanse vrouwen aan borstkankerscreening
 • Kennisdocument Vreemdelingendetentie en Gezondheid
 • Kwaliteitscriteria bij chronische zorg vanuit perspectief van ouderen
 • Lampion
 • Meer dan 100 soorten kanker
 • Migranten, Huisarts en Kanker
 • Migrantenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid
 • Mijn tweede familie
 • Nee tegen vgv
 • No Game
 • Ontdek je Nieuwe Wereld
 • Onzichtbare pijn bij migranten in de huisartsenpraktijk
 • Opvoedingsondersteuning migrantenouders: internetgedrag van kinderen
 • Oren van Babel
 • Pijn Revalidatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (PREPGO)
 • Podium voor preventie
 • Preventie in de Buurt
 • Psychotische Marokkaanse jongens eerder in behandeling
 • Returning with a health condition - A toolkit for counselling migrants with health concerns
 • Richtlijnen en standaarden
 • Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn
 • Situatie analyse vrouwelijke genitale verminking
 • Smaaklessen: gezonde voeding voor asielzoekerskinderen
 • Somalische ouders en opvoeding
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten - SOLK
 • Suiker in Eigen Hand
 • Teenpower
 • Toekomstperspectief Migrantenjongeren
 • Transparante Fysiotherapie in Achterstandswijken (TransFysA)
 • Veilig medicijngebruik
 • Versterken patiëntenorganisaties door inzet van migranten
 • Vertegenwoordiging in reguliere verbanden
 • Visueel materiaal voor laaggeletterde jonge mensen met kinderwens
 • Vluchtelingengezinnen gezond door vroegtijdige steun
 • Vluchtelingenkinderen - samenwerken in het onderwijs en de zorg
 • Website huisarts-migrant
 • Wonca Special Interest Group on migrant care, international health and travel medicine
 • Zorg aan asielzoekers met Psychische Problemen (ZAPP)
 • Zorgverzekering kiezen in begrijpelijke taal