Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Begrijp je lichaam

gezondheidsvaardigheden, somatische zorg

Sinds 2016 is er ook een online versie van de map: www.begrijpjelichaam.nl. In deze online versie komen meer onderwerpen aan bod dan in de map die hier wordt beschreven.

Begrijp je Lichaam is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Deze map is bestemd voor gebruik in de zorg en preventie. Met de map Begrijp je Lichaam zijn professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners, beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patiënten, die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Deze patiënten missen vaak basiskennis over hun eigen lichaam, over veelvoorkomende klachten en over behandelmethoden. Hierdoor begrijpen zij niet wat de huisarts zegt en waarom er bepaalde adviezen worden gegeven. Ook durven zij minder vragen te stellen en durven ze soms niet te zeggen dat ze niet begrijpen wat de huisarts bedoelt. Dit kan leiden tot onderlinge irritatie en misverstanden.

Het voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld met zorgprofessionals en laaggeletterden zelf. Om in contact te komen met laaggeletterden heeft Pharos contact gelegd met het Mondriaan ROC in Den Haag. Samen met de leerlingen van dit ROC hebben we het materiaal uitgetest. Het materiaal bestaat uit diverse platen van organen en aandoeningen en korte stukken tekst. 

Dankzij Begrijp je Lichaam spreken de laaggeletterde patiënt en huisarts dezelfde taal. Dat leidt niet alleen tot wederzijds begrip, maar kan ook bijdragen aan het terugdringen van de kosten in de zorg. Onderzoek in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven laat zien dat laaggeletterdheid de zorg € 61 miljoen extra op jaarbasis kost. 

Begrijp je lichaam was in 2013 genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs van de Stichting Lezen & Schrijven in de categorie durven.

Een vakjury onder leiding van Anita Witzier beoordeelde de inzendingen en koos de twee genomineerden uit. Over ‘Begrijp je lichaam’ zei de jury “ De voorlichtingsmap  ‘Begrijp je lichaam’ is al door veel huisartsen in gebruik en kan op een eenvoudige wijze nog verder worden uitgerold naar een groot aantal zorgverleners. Dit ervaart de jury als positief. Verder is dit project laagdrempelig en is er sprake van co-creatie, wat eveneens een pre is.” 

Partners

Begrijp je lichaam is ontwikkeld door het CBO, Pharos, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Stichting Lezen & Schrijven. De Rabobank Foundation, het maatschappelijke fonds van de Rabobank en Fonds NutsOhra ondersteunden het project financieel. Hierdoor is het mogelijk de map gratis aan te bieden aan huisartspraktijken en organisaties voor gezondheidsbevordering.

Bestellen

De map is uitverkocht en niet meer in gedrukte vorm leverbaar. De map is wel als pdf-bestand te downloaden.
Sinds 2016 is er ook een online versie van de map: www.begrijpjelichaam.nl.

Meer informatie

Hester van Bommel, H.Bommel@pharos.nl

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden (In: Tijdschrift voor praktijkondersteuning, november 2012 | nr 6)

“Toen ik hem niet had miste ik hem niet, maar nu heb ik hem elke dag nodig”
(Huisarts over de map Begrijp je lichaam)

Begrijp je Lichaam bij Omroep Max

Bekijk de uitzending Tijd voor Max ‘Hulp voor Hulpverleners’ waar gesproken wordt over de map Begrijp je lichaam. Dit onderwerp komt vanaf de 40e minuut aan bod.