Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Inzetten van social media bij het verhogen van deelname Turkse en Marokkaanse vrouwen aan borstkankerscreening

borstkankerscreening, inzet social media

Turkse en Marokkaanse vrouwen nemen veel minder deel aan de borstkankerscreening. Door de jongvolwassen dochters van de vrouwen voor te lichten over borstkanker en het bevolkingsonderzoek, werken we aan het verhogen een weloverwogen besluit te nemen over hun deelname.

Het doel is moeders via hun dochters zo goed te infomeren dat ze een weloverwogen besluit kunnen nemen om naar de tweejaarlijkse screening te gaan.
Duizend Moeders is op meerdere sociale media actief: via Facebook, Twitter en een YouTubekanaal met filmpjes van dochters. Duizend moeders heeft gedurende de periode van de sociale media campagne ruim 1350 likes/fans gekregen. Aan de sociale media campagne is een onderzoek gekoppeld. Op vijf meetmomenten is een online enquête uitgezet.

De website Duizendmoeders.nl is inmiddels niet meer online. Een samenvatting van de website vindt u hier.

Zie nieuwsbericht voor meer informatie

Jongeren bereid om moeders voor te lichten  (Uit: Phaxx 2/2012)

Duizend Moeders (Uit: Phaxx 4/2012)

Lees ook: Screening borstkanker voor iedereen? Deelname van allochtone vrouwen aan bevolkingsonderzoek (Uit: Cultuur Migratie Gezondheid 2011/1)

Afsluiting

De campagne van Duizend Moeders is afgesloten met een nameting in de vorm van een enquête. Onder de respondenten die aan deze enquête hebben deelgenomen zijn vliegtickets verloot. De twee gelukkig prijswinnaressen hebben hun prijs in ontvangst genomen bij Pharos in Utrecht. Lees bericht

Resultaten

  • 1526 respondenten hebben minstens één keer de enquête ingevuld. 
  • Respondenten bleken voldoende kennis te hebben over borstkanker en screening, om een goedgeïnformeerde keuze te maken over toekomstige deelname.
  • 50% van de respondenten hebben ooit een gesprek met hun moeder (of ander familielid) over de screening gehad.
  • Het merendeel van de respondenten vinden het gesprek aangaan met moeder belangrijk, maar moeilijk. 
  • 50% heeft een moeder die het Nederlands slecht beheerst.         
  • Slechts 50% van de moeders lezen zelf de uitnodigingsbrief en minder dan de helft leest de folder.