Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Goede zorg voor patiënten met dementie en hun naasten

dementie, mantelzorg, oudere migranten

Oudere migranten en mantelzorgers toegang bieden tot passende informatie over dementie en ziekteverschijnselen. En zorgverleners toerusten om signalen van beginnende dementie bij oudere migranten op te vangen. Dat is het doel van het project 'Goede zorg voor patiënten met dementie en hun naasten'.

Hiervoor lopen verschillende deelprojecten

  1. Inventarisatie gericht op de kennis- en  informatiebehoefte onder oudere migranten en mantelzorgers over dementie en het zorgaanbod.
  2. Verkennende studie naar beleving, acceptatie en ziekte-inzicht in verschillende culturen.
  3. Ontwikkelen van vroegsignaleringsinstrumenten voor gebruik bij zorgverleners en mantelzorgers.
  4. Ontwikkelen van een toolkit voor de dementiezorgketen.

Pharos werkt in al deze projecten samen met andere kennisinstituten en migrantenorganisaties.