Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kwaliteitscriteria bij chronische zorg vanuit perspectief van ouderen

oudere migranten

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Nederland hebben voor het programma Kwaliteit in Zicht (KIZ) samen met zes grote landelijke patiëntenorganisaties een basisset van kwaliteitscriteria voor chronische zorg opgesteld vanuit patiëntenperspectief.

Op initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties en in samenwerking met NOOM is een voorstel gedaan om deze kwaliteitscriteria te toetsen. En waar relevant aan te passen voor de doelgroep ouderen. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met:

  • het optreden van co-morbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen) bij ouderen
  • de consequenties voor communicatie met en tussen zorgverleners

De kwaliteitscriteria kunnen in de toekomst een belangrijke rol vervullen bij de zorginkoop en verbetertrajecten van zorgaanbieders.

Ouderen over ondersteuning en zorg - Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen (CSO, Zorgbelang Nederland, Pharos)