Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Duurzame Terugkeer op Maat

Asielzoekers en vluchtelingen, Terugkeer

Het Consortium Duurzame Terugkeer op Maat is per 1 april 2012 met een gezamenlijk project gestart gericht op zelfstandige, perspectiefvolle en duurzame terugkeer van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden. De maatschappelijke organisaties Maatwerk bij Terugkeer, VluchtelingenWerk Nederland, Pharos, Healthnet TPO, UAF, IntEnt en Beyond Borders werken in dit consortium samen om zowel in Nederland als in de landen van herkomst begeleiding te bieden bij terugkeer en re-integratie.

Het project Duurzame Terugkeer op Maat begeleidt migranten op persoonlijke wijze waarbij de behoeften en problemen van het individu centraal staan. Binnen dit project is er voor iedere terugkeerder een bedrag van 1.500 euro (in kind ondersteuning) beschikbaar dat besteed kan worden in het land van herkomst. Deze bijdrage kan gecombineerd worden met de Herintegratie Regeling Terugkeer (HRT).

Pharos speelt binnen het consortium als kenniscentrum een dienstverlenende rol en zet haar deskundigheid – middels de methodiek Bewogen Terugkeer – in om de kwaliteit van de psychosociale begeleiding bij terugkeer te bevorderen.

Het eerste jaar van dit drie-jarig project wordt gefinancierd door het Europees Terugkeer Fonds en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.