Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Veilig medicijngebruik

Met het project Veilig medicijngebruik wil Pharos in samenwerking met relevante partners passende instrumenten beschikbaar stellen die oudere migranten in de thuissituatie ondersteunen bij het verantwoord gebruik van hun medicijnen.

Het meerjarenproject richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Informatie voor mantelzorgers over ondersteuning bij het medicatiegebruik van hun ouders.
  • Veilig medicijngebruik tijdens de Ramadan.
  • Interventies voor voorlichting en begeleiding.
  • Evaluatie van interventies.

De activiteiten binnen het project zijn gericht op het organiseren van focusgesprekken met mantelzorgers van niet-westerse afkomst over ondersteuning bij het medicatiegebruik van hun ouders. Daarnaast wordt samen met Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en in overleg met LHV (huisartspraktijken) en KNMP (apotheken) bekeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van online informatievoorziening voor nit-westerse mantelzorgers voor ondersteuning bij het medicatiegebruik van ouders.

Medicijngebruik tijdens de Ramadan

Een ander belangrijk aspect van dit project is veilig medicijngebruik tijdens de Ramadan.

  • Ontwikkelen van meervoudige interventies (adviesgesprekken, e-health instrumenten, groepsvoorlichting, FTO) bij voorlichting en begeleiding van migranten over medicijngebruik tijdens de Ramadan.
  • Inventariseren van risicofactoren voor onveilig en onjuist gebruik van medicijnen tijdens de Ramadan.
  • Ontwikkelen van een e-learning module voor zorgverleners over veilig medicijngebruik tijdens de Ramadan.