Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Versterken patiëntenorganisaties door inzet van migranten

migrant als klant

  • U bent op zoek naar migranten vrijwilligers voor uw patiëntenorganisatie, maar u weet niet hoe u hen kunt bereiken?
  • U wilt meer migranten als leden en donateurs bij uw organisatie betrekken, maar weet niet op welke groep migranten u zich het beste kunt richten?
  • U wilt dat migranten veel meer gebruik maken van uw informatievoorzieningen, maar heeft onvoldoende kennis over succesvolle aanpakken?
  • U wilt uw materialen toetsen op toepasbaarheid voor migranten, maar u heeft geen tijd om een focusgroep samen te stellen? 

In 2014 biedt Pharos u een ondersteunend traject gericht op het vergroten van de deelname van migranten bij uw patiëntenorganisatie. Gedurende dit traject maakt u kennis met strategieën, methoden en materialen om migranten effectief te bereiken en in te zetten.
Onze ondersteuning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Advies en coaching door een van onze daartoe deskundige medewerkers. 
  • Bemiddeling naar intermediaire- en migranten(patiënten)organisaties uit onze netwerken, zij kunnen u verder op maat ondersteunen. 
  • Aanreiken van materialen, methodieken en ‘good practices’ op dit gebied. 
  • Presentaties door onze medewerkers over aandoeningen, zorgbehoeftes en patiënten verwachtingen van migranten. 
  • Een training over het vergroten van patientenparticipatie van migranten, deze training is gebaseerd op de ‘Handreiking patiënten participatie van migranten in onderzoek, beleid en kwaliteitsbeleid’, deze is gezamenlijk ontwikkeld door CBO en Pharos en bevat veel praktische hulpmiddelen.
  • Advies van een of meerdere migrantenexperts uit het consultteam van Pharos, het gaat om gezaghebbende deskundigen op het brede gebied van diversiteit.

U kunt kiezen voor één of meerder activiteiten. Alle activiteiten worden gratis aangeboden behalve de training en de advisering door onze migrantenexperts.
Door ons aangeboden ondersteuning is gericht op directe implementatie in de praktijk.
Doelgroepen zijn zowel professionals als vrijwilligers van uw patiëntenorganisatie. 

Een grotere deelname van migranten op verschillende niveaus van uw organisatie versterkt uw organisatie qua menskracht en financieel effect, vergroot de legitimiteit van uw besluitvorming, uw representatief vermogen en de kwaliteit van uw dienstverlening.

Pharos heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van professionals bij het werken met migrantenpatiënten. Dit traject is een vervolg op eerdere trajecten. In 2012 hebben zeven en in 2013 vijf organisaties in samenwerking met PGO Support gebruik gemaakt van ons aanbod, gericht op het versterken van vertegenwoordiging van migranten. Succeselementen uit dit traject worden stevig ingezet binnen de ondersteuning in 2014.
Het nieuwe traject start in maart en loopt door tot eind 2014.

Gerelateerd product: Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid

Patiëntenorganisaties bekennen kleur (Uit: Phaxx 3/2012)