Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Zorgverzekering kiezen in begrijpelijke taal

migrant als klant

Op de website kiesbeter.nl is in 2012 informatie over zorgverzekering in begrijpelijke taal geplaatst. Ter verkenning hoe het onderwerp zorgverzekering leeft binnen de migranten gemeenschap zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en hebben interviews met deskundigen plaatsgevonden. Op basis van de verkregen input is onderstaande dossier aangemaakt waarbij op verhalende manier is meegegeven dat je zorgverzekering op basis van verschillende situaties kan kiezen.

 

1001 mogelijkheden om uit te kiezen

Hoe kiezen Abdel, Latifa, Yeliz en Nora hun zorgverzekering?

Goede zorgverzekering kiezen

Misschien wilt u kijken naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan tot het einde van het jaar. De informatie op deze website kan u helpen om een goede zorgverzekering te kiezen. Lees daarvoor de verhalen en tips van Abdel, Yeliz en Nora.

Verhalen en tips van Abdel & Latifa, Yelix en Nora

NoraYeliz & DenizAbdel & Latifa
Foto: Klaas Fopma/HHFoto: Sabine Joosten/ Hollandse Hoogte

Foto 2: Klaas Fopma/Hollandse Hoogte Foto 3: Sabine Joosten/ Hollandse Hoogte

Belangrijke informatie over zorgverzekering

Basisverzekering

Verplicht

Een basisverzekering is in Nederland verplicht. Iedereen moet het hebben. Met de basisverzekering worden sommige dingen voor u betaald zoals huisarts en ziekenhuiszorg. 

Regering bepaalt

De regering bepaalt wat er vanuit de basisverzekering betaald wordt. Dit doet de zorgverzekeraar dus niet.

Informatie basisverzekering

Voor meer informatie over uw basisverzekering kijk hier.
NB. De inhoud en de kosten van de basisverzekering zijn voor alle verzekeringen bijna hetzelfde.
Zorgverzekeringslijn.nl wijst u de weg om uw betalingsproblemen op te lossen. Bel Zorgverzekeringslijn.nl met vragen over de algemene verzekeringsplicht, premieplicht of schulden bij de zorgverzekeraar via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644 of bezoek www.zorgverzekeringslijn.nl voor meer informatie.

Aanvullende verzekering

Verschillende aanvullende verzekeringen

Met een aanvullende verzekering krijg u meer kosten terugbetaald dan met alleen het basispakket. Elke zorgverzekeraar heeft andere aanvullende verzekering. Deze worden ook wel pakketten of polissen genoemd. De beperkte pakketten of polissen zijn goedkoop en de uitgebreide zijn duurder.

Passen bij uw situatie

Het is belangrijk dat uw aanvullende verzekering past bij uw eigen gezondheid of situatie. Misschien moet u naar de fysiotherapeut. Of moet iemand van uw gezin liggend vervoerd worden naar Nederland. Dit soort kosten worden betaald als u een aanvullende verzekering hebt.

De poliszoeker

Ook zijn er speciale aanvullende verzekeringen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. De poliszoeker kan u helpen een goede keuze te maken. Vraag hierbij hulp van iemand die goed met computers om kan gaan als je zelf wat minder ervaren bent.

Let op:

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen goed leest. Elke verzekeraar heeft andere polissen en elke polis betaalt weer andere kosten. Zorg daarom dat u voor de juiste kosten verzekerd bent.

Tandarts verzekering

Beperkt of uitgebreid

De tandartsverzekering kan beperkt of uitgebreid zijn. De beperkte verzekering is goedkoop en de uitgebreide verzekering is duurder. Het is belangrijk dat u een tandartsverzekering kiest die bij u past.

Wat betalen verzekeraars

Sommige verzekeraars betalen een maximaal bedrag per jaar. Andere betalen een maximaal bedrag per behandeling. En niet alle verzekeraars betalen 100% van de kosten.. Ook hierbij is het dus belangrijk dat u goed naleest welke kosten betaald worden en tot welk maximum bedrag.
Let op: De beugel wordt niet betaald vanuit de tandartsverzekering maar vanuit een aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn wel verzekerd voor een beugel of andere behandeling van een orthodontist vanuit de aanvullende verzekering.

De poliszoeker

De poliszoeker kan u ook helpen met informatie over de tandartsverzekering

Eigen risico

Eigen risico verplicht

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat betekent dat u zelf het eerste deel betaalt van de zorgkosten. Op dit moment betaalt iedereen 220 euro eigen risico. In 2013 is dat 350 euro.  

Niet alles met eigen risico betalen

Er geldt geen eigen risico voor het volgende:

  • huisarts;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • gratis bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek;
  • de griepprik voor risicogroepen; 

Medicijnen betalen

Medicijnen worden wel betaald vanuit het eigen risico. Meestal krijgt u van de zorgverzekeraar een declaratie thuisgestuurd. Daarop staat wat u moet betalen. Soms moet u bij de apotheek zelf betalen. Als u meer dan uw eigen risico (in 2013 €350,-) aan kosten hebt gemaakt worden de volgende kosten betaald.

Speciale regelingen

Er zijn speciale regelingen voor bepaalde groepen mensen. Die kunt u hier vinden.

Let op: Sommige verzekeraars geven korting als u een hoger eigen risico neemt.

Korting

Hoe kan u korting krijgen

Sommige zorgverzekeraars geven een korting. Er zijn een aantal manieren om korting te krijgen zoals:

  • Collectieve zorgverzekering vanuit werk of vakbond.
  • Beloningen van de zorgverzekeraar omdat u bijvoorbeeld gezond leeft of online declaraties indient.

Collectieve verzekering

Hier vindt u mogelijkheden voor een collectieve verzekering

Let op: Zoek goed uit of u korting kan  krijgen op uw zorgverzekering want er zijn vele mogelijkheden.

Zorg in het buitenland

Aanvullend verzekeren belangrijk voor kosten in het buitenland

De basisverzekering geeft alleen minimale dekking voor kosten in het buitenland. Daarom is het belangrijk om een aanvullende verzekering te hebben. Bij sommige verzekeraars moet u zelf de kosten u in het buitenland eerst betalen en daarna bij hen declareren. Andere verzekeraars betalen direct voor u.  

Hoe lang bent u verzekerd in het buitenland

Kijk goed in de polis hoelang u in het buitenland verzekerd bent. Als u voor langere tijd in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis, bepaalt uw zorgverzekeraar of u wel of niet onder de Zorgverzekeringswet valt.

Let op: Voor alle behandelingen in het buitenland heeft u vooraf toestemming van uw verzekeraar nodig. Deze toestemming is belangrijk om de kosten van de behandeling betaald te krijgen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor een consult of poliklinisch onderzoek.

Abdel en Latifa

Kantoor in de buurt

Latifa en Abdel zijn ouders van drie kinderen, Ilyas, Samira en Dounia. Latifa vindt het erg belangrijk dat de zorgverzekeraar een kantoor in de buurt heeft en haar persoonlijk kan helpen..Bij de keuze van hun zorgverzekering hebben ze hier naar gekeken.
Vroeger betaalde ze netjes alle kosten. Maar nu zoekt ze eerst uit waarom ze een bepaalde rekening moet betalen en of deze toch niet betaald wordt door de verzekeraar. Het zorgkantoor in de buurt helpt daarmee.

Speciaal gezinspakket

Het zorgkantoor adviseerde ook om een speciaal gezingspakket te nemen waarmee ze extra kraamzorg kreeg na de bevalling van Ilyas. Ook worden met dit pakket de zwemlessen voor een gedeelte betaald.

Kijken naar andere zorgverzekeringen

Aan het einde van het jaar bekijkt ze of andere zorgverzekeringen goedkoper zijn met een beter aanbod. Het kost Latifa wel wat tijd om dat uit te zoeken.

Yeliz en Deniz

Langer naar Turkije

De kinderen van Yeliz en Deniz zijn inmiddels het huis uit en daarom kunnen ze elk jaar voor langere periode naar Turkije op vakantie. Het fijne van hun zorgverzekeraar vinden ze dat ze in Turkije niks hoeven voor te schieten als ze daar kosten maken. 

Pakket voor ouderen

Daarnaast hebben ze gekozen voor een 50+ pakket waar extra voordelen voor ouderen in zit.
Ook vindt Deniz het belangrijk dat hij bij zijn zorgverzekeraar zelf kan kiezen in welk ziekenhuis hij behandeld wordt.

Aanvullend verzekerd

In het begin wisten zij niet dat het in Nederland verplicht is om een basisverzekering te hebben. Van hun buurman kregen ze als tip om een aanvullende verzekering te nemen voor als ze bij ziekte vervoerd moeten worden naar Nederland. Dit vervoer zit niet in de basisverzekering.

Cursussen

Van hun zorgverzekeraar krijgen ze cursussen aangeboden met tips over gezond te eten.

Nora

Hoger eigen risico

Nora schrok best toen zij 18 jaar werd en niet langer meer meeverzekerd was via haar ouders. Nu kiest ze vrijwillig voor  een hoger eigen risico . Daardoor is  haar premie per maand minder. Omdat ze de laatste jaren nooit ziek is geweest durft ze dat risico wel te nemen.

Niet vaak naar Marokko

Nora gaat niet meer elk jaar naar Marokko op vakantie dus vindt ze het niet zo belangrijk dat haar zorgverzekeraar daar geen eigen vestiging heeft.

Acties voor jongeren

Haar verzekeraar komt met leuke acties voor jongeren zoals gratis toegang voor de ijsbaan. Daar doet ze wel eens aan mee.

Geen onnodige vergoedingen

In haar pakket zitten geen vergoedingen die zij niet nodig heeft, zoals kraamzorg.

Online regelen

Alles wat ze wil weten is te vinden op internet en online kan ze haar declaraties regelen. Hierdoor krijgt ze ook nog eens korting op haar pakket omdat ze alles zelf regelt.