Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Nee tegen vgv

meisjesbesnijdenis, vrouwelijke genitale verminking

In veel landen waar meisjesbesnijdenis (vgv) van origine voorkomt zijn soms al vanaf midden jaren ’70 projecten en programma’s uitgevoerd met als doel vgv te stoppen. Pharos bestudeert een aantal van deze aanpakken om te zien of (elementen) ervan vertaald kunnen worden naar de Nederlandse situatie.

Enkele voorbeelden:

  • in 2011 heeft een uitwisseling plaatsgevonden tussen Nederlandse jongeren die actief zijn in ‘No Game’ en jongeren uit Ethiopië. De ‘No Game’ jongeren bezochten in maart 2011 jongeren van de organisaties Integrated Community Education and Development Association (ICEDA) en African Development Aid Association (ADAA) in Ethiopië. De Ethiopische jongeren waren vervolgens in juni te gast bij ‘No Game’ in Nederland. Deze activiteit heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld het feit dat bij voorlichting aan jongeren uit risicolanden de nadruk moet liggen op de mogelijke gevolgen van besnijdenis, omdat deze vaak onbekend zijn. Zie het verslag voor meer informatie (http://www.no-game.nl/internationaal).
  • in 2012 heeft Pharos een aanpak bekeken die wordt toegepast in o.a. Kenia. Het gaat om het aanbieden van een alternatief ritueel zonder de daadwerkelijke besnijdenis, maar met essentiële andere componenten van het VGV-ritueel, zoals scholing voor de meisjes over ‘family life’ en de rol van vrouwen; het geven van cadeaus; de festiviteiten en een publiekelijke verklaring voor de gemeenschap. Pharos heeft onderzocht of men hier in Nederland behoefte heeft aan een dergelijk alternatief en welke rol opvoedingsondersteuning kan spelen. Via verdiepende interviews met mensen uit de risicogemeenschappen is duidelijk geworden waaraan men behoefte heeft op dit gebied.
  • in 2013 kijkt Pharos naar projecten waarin wordt gewerkt met het Sociale Conventiemodel: gemeenschappen wijzen meisjesbesnijdenis daarbij gezamenlijk af, zodat het probleem van de sociale druk verminderd wordt.