Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kennisdocument Vreemdelingendetentie en Gezondheid

Asielzoekers en vluchtelingen, Illegaliteit

Het  kennisdocument Vreemdelingendetentie en Gezondheid is gebaseerd op de beschikbare literatuur uit binnen- en buitenland (Engelstalig). Het kennisdocument behandelt eerst in grote lijnen wat detentie inhoudt, hoeveel, waar en welke groepen vreemdelingen zoal in detentie gezet worden. Daarna wordt ingegaan op de praktijk van detentie en de vraag of detentie leidt tot meer terugkeerbereidheid. In de daarop volgende hoofdstukken wordt de gezondheid van illegale vreemdelingen voor, tijdens en na detentie voor het voetlicht gebracht. We bespreken welke aspecten van detentie als stressvol ervaren worden en besteden aandacht aan hoe de medische en psychische zorg in detentie geregeld is – voor zover daarover gegevens te vinden zijn. Het kennisdocument sluit af met een hoofdstuk over de praktijk van alternatieven voor detentie in enkele landen, inclusief over de pilots die in Nederland sinds 2010 lopen.

Kennisdocument Vreemdelingendetentie en gezondheid