Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Adviesrapport Pharos: Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos

migrantenjeugd, Opvoedingsondersteuning

Pharos heeft in opdracht van Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden het adviesrapport Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos uitgebracht. Pharos onderzocht de ervaringen van vooral laagopgeleide ouders en ouders die het Nederlands beperkt beheersen met de interventie Minder Boos. Deze interventie is bedoeld voor kinderen van de basisschool met gedragsproblemen. Ouders worden in deze interventie terecht gezien als belangrijke partners in de opvoeding. Daarom krijgen zij informatie over de cursus Minder Boos en worden zij uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst.

Uit het onderzoek is gebleken dat ouders over het algemeen positief zijn over de invloed van de cursus op hun kinderen. De ouders waren gemotiveerd ook om de ouderbetrokkenheid invulling te geven. Wel bleek dat zij niet alle informatie op de juiste manier begrepen. Daarom adviseerde Pharos de professionals om de Ouderbetrokkenheidcomponent toegankelijker te maken door o.a.:

  • meer aandacht tijdens de intake voor de ouderbijeenkomst.
  • vereenvoudiging van brieven en informatie op papier.
  • vereenvoudiging van de inhoud en de mondelinge communicatie in de ouderbijeenkomst.
  • meer nadruk op het belang van complimenteren van de kinderen, een belangrijk principe in de cursus dat echter onvoldoende bleek over te komen.’

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marjolijn van Leeuwen (m.leeuwen@pharos.nl) of Naima Abouri (n.abouri@pharos.nl).

Adviesrapport Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos