Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Meer dan 100 soorten kanker

Effectiviteit somatische zorg

Kanker is onder niet-westerse migranten en met name onder veel Marokkanen en Turken nog een taboe onderwerp. De ervaring leert dat voorlichting via sleutelpersonen een effectieve manier is om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Voorlichting blijkt doeltreffend als deze verdeeld is over meerdere bijeenkomsten en in kleine kring door zelfde persoon voor mensen die elkaar kennen, gehouden wordt.
Met het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ heeft Pharos in samenwerking met Stichting Voorlichters Gezondheid, De Bloem, SIGN en Het Inter – Lokaal, 12 migranten sleutelinformanten opgeleid tot voorlichter (peer-educator). De tweedaagse training is uitgevoerd door de deskundigen op het gebeid van kanker en diversiteit (o.a. Linda de Groot, oncologisch verpleegkundige) en bevat elementen uit reeds ontwikkelde methodieken en materialen van NFK, Borstkanker Vereniging Nederland, KWF kankerbestrijding, NIGZ, Stichting Mammarosa en de Stichting Allochtonen en Kanker. Patiëntenorganisaties Stoma Vereniging, Lymfklier Vereniging en Stichting Mammarosa hebben tijdens de training de presentaties over hun activiteiten gehouden en nemen actief deel aan de voorlichtingen.

Het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ heeft tot doel om kanker bespreekbaar te maken onder migranten en hen voor te lichten over de oorzaken, preventie, signalen en behandeling van kanker. Tevens heeft het  project als doel migrantenorganisaties te laten beschikken over opgeleide ‘peers’ die informatie en advies geven over kanker en over een lange periode inzetbaar zijn. In 2014 zijn 34 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor in totaal 1000 deelnemers. Het inzetten van sleutelinformanten staat garant voor het inbedden van de voorlichting in het reguliere aanbod van de intermediaire organisaties. De uitkomsten van dit project zijn uitgewerkt in een handreiking.

‘Meer dan 100 soorten kanker’ is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van KWF Kanker Bestrijding.

Meer dan 100 soorten kanker Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker

‘Lotgenotencontact is ontzettend waardevol’ (Uit: Phaxx 1/2014)

Verslag eerste voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam

Voorlichtingen aan migranten over kanker (poster)