Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Aanpak kindermisbruik in migrantengezinnen

seksueel misbruik, migrantenjeugd

In migrantengezinnen komt seksueel misbruik van kinderen net zo vaak voor als in autochtone gezinnen.
Her en der zijn inmiddels op kleine schaal eerste stappen gezet om migrantengemeenschappen in Nederland aan te zetten tot het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp seksueel misbruik binnen het gezin.
In dit project willen wij een effectieve aanpak, namelijk het organiseren van kleinschalige voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomsten door en voor migranten, landelijk beschrijven, overdraagbaar maken, verspreiden en inbedden in het reguliere aanbod. Hierdoor kunnen deze bijeenkomsten de komende jaren door het hele land georganiseerd worden en kan dit taboeonderwerp ook binnen migrantengroepen bespreekbaar gemaakt worden.

Partners

Stichting VSK hulp na seksueel misbruik, Movisie, Landelijke Migrantenorganisaties 

Samenwerkingsverband

Marokkaanse Nederlanders (smn), ito-htib en Stichting Hindustani.

Financiën

Mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In oktober 2014 vond de werkconferentie “Seksueel misbruik in migrantenfamilies” plaats. Het doel van de bijeenkomst was om kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan om het onderwerp seksueel misbruik uit de taboesfeer te halen. De conferentie werd georganiseerd door Stichting Hindustani in samenwerking met Pharos, Turkse arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Movisie en VSK Hulp na seksueel misbruik.
De werkconferentie was de start van een serie voorlichtingsbijeenkomsten in 2014/2015 over dit onderwerp. Deze zullen vanuit Stichting Hindustani, HTIB en SMN in hun achterban worden georganiseerd in en rond de steden Amsterdam, Haaglanden en Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in de familie?
  •  Hoe kun je iets betekenen voor iemand die seksueel misbruikt is?
  • Hoe kun je als omstander (bijvoorbeeld broer, zus, vriend(in) of collega)  met een slachtoffer van seksueel misbruik in gesprek gaan?
  • Hoe kan een slachtoffer van seksueel misbruik ondersteuning of hulp vinden, nu of later?

Toolkit Seksueel misbruik in migrantenfamilies

Brochure over voorlichtingsbijeenkomsten

Dounia praat en overwint

Boekje met informatie over seksueel misbruik binnen de familie en hoe slachtoffers van seksueel misbruik over hun ervaringen kunnen praten.