Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Cultuursensitief maken van Weet & Beweeg: een ambulante gezinsbehandeling voor kinderen en jongeren met overgewicht en/of obesitas

sport, migrantenjeugd, bewegen

Pharos heeft afgelopen jaar een adviestraject uitgevoerd voor Cardea Jeugdzorg met betrekking tot het cultuursensitief maken van het Weet & Beweeg programma. Weet & Beweeg is een behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met overgewicht en/of obesitas. Het programma omvat voedings- en dieetleer, training in fysieke activiteit en gedragsverandering door middel van een cognitieve gedragstherapeutische aanpak. De behandeling richt zich op het kind of jongere, de ouders en het gezin als geheel.

Pharos is gevraagd om te onderzoeken en adviseren over de cultuursensitiviteit van de interventie. Aangezien overgewicht/obesitas een veelvoorkomend probleem is onder migrantengroepen en sommige groepen met een beperktere mate van overgewicht al hoge gezondheidsrisico’s lopen, is het belangrijk dat een interventie goed aansluit bij de migrantendoelgroepen. Vooral Turkse en Marokkaanse gezinnen nemen regelmatig deel aan dit programma. Vanuit Pharos zijn adviezen geformuleerd op het gebied van voeding, beweging, gedragsverandering en houding van professionals. Door de adviezen te verwerken in de draaiboeken wordt de cultuursensitiviteit geborgd.

Naast praktische tips en adviezen om beweegprogramma’s voor kinderen en jongeren met overgewicht beter aan te sluiten bij migrantengroepen geeft Pharos trainingen aan professionals over cultuursensitieve en effectieve leefstijladvisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shobha Kamisetti.

Meer over activiteiten van Pharos rondom cultuursensitieve gecombineerde leefstijlinterventie voor jongeren (12-19 jaar) met (extreem) overgewicht en obesitas

Pharos trainingen over leefstijladvisering en coaching