Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Psychotische Marokkaanse jongens eerder in behandeling

migrantenjeugd, migrantenouders

Psychoses zijn goed te behandelen; vooral met medicatie. Hoe eerder die behandeling wordt ingezet, hoe beter. Marokkaanse jongeren die een psychose ondergaan, blijven daar langer mee rondlopen dan andere jongeren. Een gezamenlijk project van Indigo, Ypsilon en Pharos stelt zich tot doel om Marokkaanse jongeren eerder naar de hulpverlening toe te leiden.
Wanneer een psychose lang duurt of vaak terugkomt veroorzaakt dat niet alleen veel leed op de korte termijn, maar wordt ook de prognose op langere termijn slechter. De kans dat iemand voorgoed invalideert neemt toe. Dit betekent dat ook de maatschappelijke kosten hoger worden. Over het algemeen blijven Marokkaanse jongeren die een eerste psychose ondergaan, daar lang mee rondlopen. Dat ligt niet aan die jongeren zelf. Gebrek aan ziekte-inzicht is een veelvoorkomend symptoom. Het zijn meestal de ouders die als eerste opmerken dat er sprake is van een medisch probleem. Maar niet alle ouders zijn bekend met psychoses en weten de weg te vinden naar adequate medische hulp. Dit geldt vooral voor ouders die laaggeletterd zijn of met een migrantenachtergrond. Deze groep is niet zo makkelijk te bereiken via de geijkte middelen. Daarom staat binnen dit project persoonlijk contact centraal. Speciaal getrainde vrijwilligers van Ypsilon gaan op huisbezoek bij families van Marokkaanse jongeren met een vermoedelijke psychose. De vrijwilligers hebben allemaal zelf een gezinslid met een psychiatrische aandoening. Uit eerdere projecten is gebleken dat juist ervaringsdeskundigheid een belangrijke meerwaarde heeft bij gesprekken met Marokkaanse ouders van jongeren met psychiatrische problematiek. Deze ervaringsdeskundige vrijwilligers worden op hun beurt ondersteund door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ instelling Indigo.
Het project is gestart op 1 april 2014 en loopt tot 1 december 2015. Dit project is mogelijk gemaakt door Fonds Psychische Gezondheid en Fonds NutsOhra.

 

Ismail doet vreemd -  Wat kan je als familie doen?

verwardejongeren.nl