Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Migranten, Huisarts en Kanker

huisartsenopleidingen, huisarts

Huisartsen krijgen in toenemende mate te maken met oudere migrantenpatiënten met kanker. Zij geven aan zich op een aantal terreinen onvoldoende toegerust te voelen om deze patiënten goed te begeleiden. Het gaat hierbij om het taboe rondom kanker, een andere ziektebeleving en een andere wijze van omgaan met ernstige ziekte of sterven. In dit project ontwikkelden we korte filmpjes, onderwijsmateriaal en een factsheet.

Korte filmpjes

Met medewerking van patiënten, familie en huisartsen zijn korte filmpjes ontwikkeld bestemd voor patiënten en hun familie. De filmpjes gaan over de rol van de huisarts, ziektebeleving en de palliatieve fase. Huisartsen kunnen deze filmpjes meegeven aan hun patiënten zodat ze die thuis kunnen bekijken en beluisteren, eventueel samen met hun familie. Op basis hiervan kunnen patiënten vragen voor de huisarts formuleren, die ze in het vervolgconsult aan de huisarts kunnen stellen. De arts kan op zijn beurt zijn informatie duidelijker maken door naar de filmpjes verwijzen. Daarnaast is een filmpje ontwikkeld voor huisartsen (in opleiding). Deze gaat over verschillende opvattingen over ziekte, zorg en kanker. De huisarts krijgt hier een ‘kijkje in de ziel van..’, zodat meer inzicht wordt verkregen in de ziektebeleving van de ander. Verder krijgen artsen tips aangereikt voor de verbetering van de communicatie.

Onderwijsmateriaal

Drie onderwijsmodules (kennis over kanker, praten over kanker, palliatieve & terminale fase) zijn ontwikkeld voor nascholing huisartsen en voor 3e jaar aio’s aan de huisartsenopleidingen. De modules staan op zichzelf , maar er kunnen bouwstenen uit worden gehaald die te gebruiken zijn in de huisartsopleidingen.

Factsheet

De factsheet voor huisartsen geeft informatie over epidemiologie, communicatie en wederzijds begrip, palliatieve en terminale fase, voorlichting en verwijzing.

Het project liep van voorjaar 2013 – voorjaar 2014 en werd mogelijk gemaakt door financiële steun van KWF Kankerbestrijding.

Dit project wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding, Paul van Laere documentairemaker, huisartsen, huisartsopleidingen, patiënten en hun familieleden. 


 

Het project 'Migranten en kanker in de huisartsenpraktijk' is opgenomen in de Interventie Database van RIVM Centrum Gezond Leven >>
Pharos heeft filmmateriaal ontwikkeld voor niet-westerse patiënten met kanker en hun familie. Het doel van dit materiaal is om de communicatie tussen huisartsen en niet-westerse patiënten met betrekking tot kanker te verbeteren. De filmpjes zijn gericht op het doorbreken van het taboe rondom kanker en sluiten aan op de belevingswereld van de patiënt.