Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Returning with a health condition - A toolkit for counselling migrants with health concerns

Terugkeer, Asielzoekers en vluchtelingen

Steeds meer migranten die overwegen om terug te keren naar hun land van herkomst maken zich zorgen over hun gezondheid. Omdat zij een kwetsbare groep vormen, moeten zij op maat ondersteund worden, afgestemd op hun specifieke behoeften. Veel migranten kunnen zich moeilijk voorstellen hoe zij kunnen overleven in een land met beperkte gezondheidsvoorzieningen. Zij willen de garantie dat geschikte gezondheidszorg beschikbaar, toegankelijk én betaalbaar is. Ook maken ze zich zorgen dat ze hun familie tot last zullen zijn omdat ze veelal niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze ongerustheid loopt als een rode draad door hun besluitvormingsproces en dient door return counselors serieus te worden genomen.

Samen met de Internationale Organisatie voor Migratie heeft Pharos een toolkit ontwikkeld om de vrijwillige terugkeer van migranten met gezondheidsproblemen te faciliteren. Het reikt return counselors kennis aan over veel voorkomende (chronische) ziekten en behandelingsmogelijkheden. Er wordt tevens ingegaan op de beperkingen die deze ziekten of handicaps met zich meebrengen en hoe deze het terugkeer- en reïntegratieproces beïnvloeden. Daarnaast bevat het document praktische instrumenten en communicatietips om met de migrant belemmeringen én mogelijkheden in kaart te brengen.

Auteurs: Janet Rodenburg & Evert Bloemen (Pharos)

Toolkit downloaden