Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bloeddonatie onder niet-westerse migranten

Bloeddonatie

Uit de Donor InZicht studie van bloedvoorziening Sanquin blijkt dat slechts 0,4% van de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse migranten in Nederland bloed doneert. Toch heeft Sanquin migranten nodig om aan de vraag naar bijzondere bloedgroeptyperingen te blijven voldoen. Pharos onderzocht daarom, in samenwerking met Sanquin, de barrières en motivatoren voor bloeddonatie en focuspunten voor de donorwervingscampagne.

Interviews en focusgroepen

Tijdens het onderzoek is gekeken naar wat er leeft en speelt op het gebied van bloeddonatie bij migranten. Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met migrantenexperts. Deze experts zijn zorgprofessional, politieke vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van een migrantenorganisatie. Vervolgens zijn er focusgroep-bijeenkomsten gehouden met Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse migranten.

Barrières voor bloeddonatie

De Turkse en Marokkaanse deelnemers aan de interviews en focusgroepen noemden als voornaamste barrière de onbekendheid met het Nederlandse bloeddonatiesysteem. De Surinaamse, Antilliaans en Arubaanse deelnemers noemden voornamelijk angst voor naalden en wantrouwen naar medische instellingen.

Motivatoren voor bloeddonatie

Als motivatoren werden genoemd:

  • een goede informatievoorziening (ook in relatie tot religie); 
  • bewustwording van de mogelijkheid van bloeddonatie;
  • duidelijkheid over urgentie en noodzaak (in relatie tot bloedgroeptyperingen);
  • bloeddonatie als maatschappelijke plicht;
  • het helpen van anderen;
  • meer betrokkenheid bij de samenleving.

Focuspunten voor donorwervingscampagne

Volgens de deelnemers moet de wervingscampagne zich voornamelijk richten op herkenning en persoonlijke verhalen van rolmodellen binnen de migranten-gemeenschap. De wervingsboodschap kan het beste visueel vormgegeven worden en aansluiten bij de belevingswereld van de specifieke migrantengroep.

Weblog Mostafa El Filali

Meer over de samenwerking met Sanquin                              Naar aanleiding van de Donor InZicht studie benaderde Sanquin Pharos voorjaar 2012 om samen te werken bij de werving van nieuwe (bloed)donoren onder niet-westerse migranten. Hiertoe verrichtten Sanquin en Pharos onderzoek middels een literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een enquête. Op basis van de onderzoeks-resultaten brengt Pharos in overleg met migrantengroepen advies uit voor de geplande wervingscampagne. In samenwerking met Sanquin zal Pharos de benodigde methodieken en materialen ontwikkelen.