Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn

veilig medicijngebruik, laaggeletterdheid

Laaggeletterde patiënten gebruiken hun medicatie vaker onjuist doordat zij de mondelinge instructies en schriftelijke informatie niet goed begrijpen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor patiënten met een chronische aandoening die vaak meerdere middelen tegelijk gebruiken. Apotheekteams, huisartsenteams en wijkverpleging spelen een belangrijke rol bij goede uitleg en begeleiding. Het eerder herkennen van laaggeletterden en het afstemmen van de informatie op het niveau van de patiënt draagt bij aan beter begrip en meer duidelijkheid over medicatiegebruik. Afstemming en continuïteit van zorg tussen de zorgverleners is daarbij van groot belang.

Registratie en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen

In dit project is een werkwijze ontwikkeld voor registratie en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen over hun laaggeletterde patiënten. Zorgverleners rond de patiënt zijn getraind in het gebruik van dezelfde eenvoudige taal en begrijpelijke hulpmiddelen. Patiënten krijgen steeds dezelfde uitleg over hun ziekte en hun medicijngebruik en dat zal bijdragen aan veiliger medicijngebruik en betere therapietrouw.

De pilot is in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam uitgevoerd in samenwerking met huisartsenpraktijken, apothekers en wijkverpleegkundigen. Het project leverde een praktisch draaiboek op dat overal in Nederland toe te passen is. Onderdelen van het draaiboek zijn:

  • een multidisciplinair trainingsaanbod in het herkennen van laaggeletterdheid en communicatie op maat
  • een werkwijze voor registratie en gegevensuitwisseling
  • een toolkit met praktische hulpmiddelen

Naar 'Stappenplan laaggeletterdheid in de praktijk' >>
Samenwerking in de eerstelijn, hoe pak je dat aan? >>
Naar FTO-materiaal >>

 

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.
Looptijd: 2015-2016.