Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Analyse en instrument lage responspercentages onder migranten

CQI

De respons op CQI metingen onder niet-westerse migranten is laag en doorgaans niet representatief, terwijl resultaten onder andere voor zorginkoop worden gebruikt. In dit project onderzoeken wij met IQ Healthcare Radboudumc welke factoren van invloed zijn op het respons-percentage en hoe dit percentage verhoogd kan worden. Samen met meet-bureaus ontwikkelen wij handvatten voor het verbeteren van steekproeven en het effectief betrekken van de doelgroep bij metingen. Wij maken gebruik van bestaande databronnen. Dat zijn CBS data van STATLINE over bevolkingsopbouw per 4-cijferig postcode gebied en CQI data van Stichting Milieus. Het gaat om respons data betreffende heup/knie vervanging, cataract, rughernia en spataderen. Wij vergelijken data over bevolkingsopbouw met CQI respons data. Dat doen wij voor niet-westerse migranten, westerse migranten en autochtone bevolking in subgroepen van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en generatie. Wij vertalen de uitkomsten van de analyses naar een kort instrument voor meetbureaus en verwerken deze in een wetenschappelijk artikel.

Dit project wordt uitgevoerd in 2016 en is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van ZonMw.

Meer informatie: Helena Kosec h.kosec@pharos.nl