Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

In gesprek over leven en dood

palliatieve zorg

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen van en onderliggende waarden van deze groep mensen. Artsen en andere zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. 

Met het project 'In gesprek over leven en dood' wil Pharos samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie versterken van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg.

Wat doet Pharos samen met partnerorganisaties?

  • onderzoek naar de beleving, waarden en wensen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst
  • ontwikkelen en aanbieden van voorlichtlingsmateriaal en -bijeenkomsten aan genoemde groepen
  • ontwikkelen en aanbieden van onderwijs en nascholing voor professionals in de praktijk. Voor studenten in het mbo, hbo en wo, gericht op het versterken van cultuursensitieve palliatieve zorg.

Het projectvoorstel van Pharos is een van de vijftien gehonoreerde projecten van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Dit programma heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en diens naasten.

Bijzonder aan het project van Pharos is dat voor het eerst onderzoek wordt gedaan onder een brede doelgroep van niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dat geldt ook voor de brede samenwerking met partners: zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Marjorie de Been 
  • Gudule Boland
  • Helena Kosec
  • Maria van den Muijsenbergh