Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Mijn tweede familie

AMV, Kennisdelingsprogramma, onderwijs, statushouder, vluchtelingen, vluchtelingenjeugd, vluchtelingenkinderen

Mijn tweede familie biedt alleenstaande jonge vluchtelingen (18-21 jaar) ondersteuning bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in Nederland. SOVEE zoekt voor deze jongeren, die eigen woonruimte hebben, een gezin waar ze zo nu en dan op terug kunnen vallen en waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Een gezin dat er voor hen is en hen helpt hun weg te vinden in onze samenleving.

Mijn tweede familie is een nieuwe werkwijze die we in Amersfoort in de praktijk willen ontwikkelen en na gedegen evaluatie overdraagbaar beschrijven. Pharos levert als landelijk expertisecentrum kennis, brengt resultaten in kaart en vertaal de opgedane ervaring in een werkwijzer zodat ook andere partijen met deze aanpak aan de slag kunnen. Pharos draagt zorg voor landelijke verspreiding via het landelijk amv-platform, via artikelen, websites, social media, presentaties en tot het in mei lopende Kennisdelingssprogramma Gezondheid Statushouders.

SOVEE werkt aan het vergrote van (onderwijs)kansen in de regio Eemland en richt zich op de directe uitvoering van het project: het werven van jongeren en gezinnen, het zorgdragen voor een goede matching, het begeleiden van de trajecten, het onderhouden van contacten met het netwerk in de regio en het (mede) verzorgen van thema-avonden.

Foto: Steven Wassenaar, HH