Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Samenwerking Centrum Gezond Leven

Een integrale, samenhangende benadering van gezondheidsbevordering wordt steeds belangrijker. Pharos werkt samen met de gezondheidsbevorderende instituten, andere partners en het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) om dat te bereiken. Bij de herziening van prioriteiten en programma’s van gezondheidsbevorderende instituten (gbi’s) zal Pharos haar inhoudelijke kennis op het terrein van bereiken van migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden aanbieden. We zetten onze expertise in om handleidingen, bestaande kennis en interventies tevens voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden geschikt en effectief te maken. Daarnaast helpen we de samenwerking en afstemming tussen kenniscentra onderling en kenniscentra en het veld te versterken.

We letten erop dat onze kennis goed gebruikt wordt en praktisch inzetbaar is. In het gezondheidsbeleid wordt hier aandacht voor gevraagd. Daarbinnen ligt het accent de komende jaren op implementeren en verbinden van reeds bestaande kennis.

Gemeenten zullen de nota ‘Gezondheid dichtbij’ als leidraad gebruiken bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid. Pharos zet haar kennis in voor het ondersteunen van lokale professionals en gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheidsbevordering en werkt ook daarin samen met het CGL.

We merken in onze contacten met het veld dat professionals vaak moeite hebben met het goed bereiken van mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Wij kunnen hen op dit terrein ondersteunen en daar is veel behoefte aan.