Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Documenten

 • Casuïstiek
  Sinds 2012 ontvingen KNMG, NIP en Pharos diverse signalen over de effecten van het stoppen van de vergoeding van tolken in de zorg. In het document “Effecten van het stoppen van tolkenfinanciering op de zorg – Casuistiek” worden tien praktijksituaties beschreven, waarbij hulpverleners en een patiënt schetsen hoe zij in de praktijk hierdoor getroffen worden. En welke gevolgen dit heeft voor de patiënt en het professioneel handelen van de hulpverlener.
 • Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg
  Deze kwaliteitsnorm stelt de zorgverlener in staat om in aanvulling op de eigen professionele standaarden een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van een professionele tolk en zal bijdragen aan een efficiënte inzet van middelen.
 • Resultaten quick scan
  Per 1 januari 2012 heeft VWS de vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg definitief beëindigd. Pharos heeft een monitor opgezet om de gevolgen van deze wetswijziging in kaart te brengen en voor te leggen aan beleidsmakers, zorgverzekeraars en politici. Lees hier de resultaten van deze quick scan.
 • Kortschrift Tolken in de zorg
  Onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarin wordt aangegeven de veldnormen te blijven hanteren. 
 • Open letter
  Open brief van wetenschappers uit binnen- en buitenland waarin zij hun zorgen uiten over de subsidiestop tolken.