Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen in Nederland

In Nederland zijn er systematische en grote verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met hoge en mensen met een lager (sociaaleconomische) positie in de maatschappij. Deze verschillen nemen eerder toe dan af. Laagopgeleiden overlijden zes jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 15 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden. Het verschil in levensverwachting is het gevolg van het vaker voorkomen van verschillende chronische ziektes en risicofactoren als overgewicht, roken en eenzaamheid bij mensen met een lage opleiding of een laag inkomen. Mensen met een basisschoolopleiding hebben bijvoorbeeld zes keer vaker diabetes dan mensen met een hbo- of  wo-opleiding.

Laag opgeleide migranten

Een aanzienlijk deel van de gezondheidsachterstanden betreft het laag opgeleide migrantendeel van de bevolking; naar schatting is de ziektelast (de omvang van het verlies aan gezonde levensjaren) bij niet-westerse allochtonen 22% hoger dan bij autochtonen. Naast etnische verschillen spelen factoren als migratiegeschiedenis, minder toegankelijke en effectieve zorg en preventie, verschillen in leefstijl en visie op gezondheid en zorg een rol.

Aanpak gezondheidsverschillen

Voor de aanpak van sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen zijn twee zaken van belang: persoonsgerichte zorg en een integrale aanpak. Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen, zoals schulden of huisvestingsproblemen. 

De komende jaren is het van belang dat de samenwerking tussen verschillende professionals in de zorg en partijen in het sociale domein nog beter wordt. Informatievoorziening en communicatie spelen daarbij een grote rol. 29% van de inwoners van Nederland is beperkt gezondheidsvaardig: ze zijn niet goed in staat om gezondheid gerelateerde informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het is eenvoudig voor te stellen dat dit een belemmering is voor toegankelijkheid en gebruik van gezondheidszorg.
Pharos richt zich op kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen, ook voor lager opgeleiden, laaggeletterden, migranten en ouderen. In zeven programma’s werken we aan duurzame oplossingen om er voor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft, in plaats van dat iedereen dezelfde zorg krijgt.