Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Onze partners

Pharos werkt gezondheidszorgbreed en heeft een breed en gevarieerd netwerk met klanten, veldpartijen, professionals, patiënten- en cliëntenorganisaties, migranten- en vluchtelingenorganisaties en zelforganisaties. Als expertisecentrum maakt Pharos graag gebruik van de specialistische kennis van koepels, kenniscentra en universiteiten en werkt regelmatig samen met hen in programma’s en projecten.

Pharos is lid van de Nederlandse Public Health Federatie

 

De activiteiten van Pharos worden financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kinderpostzegels, het Kansfonds, het Europees Vluchtelingenfonds, ZonMw en anderen.

 

 

Met Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling gaat Pharos de komende vier jaar gemeenten ondersteunen bij hun aanpak in het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Met dit doel is een landelijk stimuleringsprogramma gestart ter bevordering van een lokale, integrale aanpak waarin gemeenten van elkaar kunnen leren, kennis kunnen delen en inspiratie kunnen opdoen van de veelbelovende initiatieven uit zowel Nederland als uit het buitenland. 

 

De KNMP en Pharos tekenenden een convenant om informatie over het geneesmiddelengebruik begrijpelijk te maken voor laaggeletterde patiënten van de apotheek.

 

Binnen het Zon-Mw- project Interculturalisatie Centra voor Jeugd en Gezin stimuleert en faciliteert Pharos het bereiken en effectief bedienen van álle doelgroepen.

 

 

Pharos heeft zich samen met zestig andere organisaties aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Het belangrijkste doel van de Alliantie is het samenbrengen van kennis en best practices op het gebied van zorg aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos heeft in 2015 de coördinatie van de Alliantie overgenomen. 

Partner worden of meer informatie over de alliantie? Stuur een e-mail naar: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.

 

In het project ‘100 soorten kanker’ ondersteunt Pharos  bij het bespreken van kanker en kankerpreventie met migranten. KWF kankerbestrijding geeft financiële ondersteuning.

 

 

De gemeente Almere vroeg Pharos een onderzoek uit te voeren onder Almeerse moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zien zij het nut in van bewegen? Migrantenmoeders vinden bewegen van kinderen belangrijk, maar het aanbod kan beter aansluiten bij hun mogelijkheden, luidt een van de hoofdconclusies.

 

 

Net als voor veel ouders is het ook voor migrantenouders lang niet altijd duidelijk waarmee hun kinderen bezig zijn op het internet. Mira Media, kenniscentrum voor media en diversiteit, en Pharos zijn daarom bezig met de ontwikkeling van cultuursensitieve internet ondersteuning.

 

Met Nivel maakt Pharos de Consumer Quality-index (CQI, standaardsysteem voor het meten van klantervaringen in de zorg) bruikbaar voor álle patiënten.

 

  Pharos maakt huisartsenzorg aan allochtonen effectiever door artsen te trainen, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijk Huisartsen Vereniging. Lees de flyer 'masterclass huisarts in achterstandswijk'.
 

 

 

Met TNO onderzoekt Pharos wat wel en niet werkt in de preventie van overgewicht bij de migrantenjeugd.
 

 

 

Met de COA werkt Pharos aan het voorkomen van gendergerelateerd geweld in met name asielzoekerscentra.
 

Pharos heeft op verzoek van en in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) een training voor verloskundigen als vgv* adviseurs ontwikkeld en uitgevoerd.
*Vrouwelijke genitale verminking

 

Pharos heeft samen met de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en NOOM het nieuwe programma Gezondheid en Zorg Oudere Migranten
opgezet. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn dementie, mantelzorg en veilig medicijngebruik.

 

Pharos heeft met partners uit Duitsland, Hongarije, Frankrijk en Bulgarije het vroegsignaleringsinstrument van gezondheidsproblemen in de asielprocedure 'Protect' ontwikkeld, dat in alle Europese landen kan worden ingezet.

 

 

Pharos heeft in Nederland een centrale rol in de ontsluiting van informatie over vrouwelijke genitale verminking. Daarnaast is Pharos met name met de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) en GGD GHOR Nederland actief op het terrein van preventie, voorlichting en signalering.

 

Pharos lanceert het Platform Cultuursensitief Zelfmanagement met als participanten: TNO, UvA, NIVEL, het Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO), Patiëntenfederatie Nederland, Vilans, RIVM en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het platform richt zich op uitwisseling, afstemming en programmatische samenwerking bij onderzoek, ontwikkeling en implementatie van zelfmanagementtoepassingen. Doelgroepen zijn: kwetsbare en moeilijk bereikbare migranten, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden en ouderen.

Logo Indigo

Logo Ypsilon

 

Marokkaanse jongeren die een psychose ondergaan, blijven daar langer mee rondlopen dan andere jongeren. In een gezamenlijk project met Indigo en Ypsilon zorgt Pharos ervoor dat Marokkaanse jongeren eerder in de hulpverlening terecht komen.