Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Over Pharos

Onze missie: gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in

 • om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen
 • om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.

We baseren dit op de visie/uitgangspunten:

 • Dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijke gezondheid/vitaliteit
 • Dat preventie, zorg en ondersteuning voor iedereen goed moet werken
 • Dat pluriformiteit een gegeven is: one size fits all bestaat niet
  Reguliere zorg, preventie en ondersteuning dienen sensitief te zijn voor verschillen en moeten daar naar handelen 
 • Dat veerkracht en eigen regie versterkt moeten worden, ook bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Gezondheidsverschillen

Veel Nederlanders leven in goede gezondheid, maar dat geldt niet voor iedereen. Een flink aantal mensen kampt met forse gezondheidsachterstanden. Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld zes jaar korter en zelfs 15 jaar in minder  goed ervaren gezondheid dan hoog opgeleide mensen. De toename van chronische aandoeningen concentreert zich het meest bij laag opgeleide mensen. De gezondheidsverschillen dreigen groter te worden als we daar niets aan doen.
Een goede gezondheid is niet alleen van belang voor mensen zelf, maar ook voor een vitale samenleving.

Om gezondheidsverschillen aan te pakken is het beïnvloeden van leefstijl niet voldoende. Een brede integrale aanpak in wijken is nodig, gericht op ook de diepere oorzaken van gezondheidsachterstanden zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid, onvoldoende actieve participatie of stress door oplopende schulden. Om succesvol te zijn is het ook van belang dat burgers zelf actief betrokken worden.

Verschillen in uitkomsten van zorg

Uitkomsten van zorg en preventie zijn voor laagopgeleiden en migranten minder goed dan bij andere burgers. Als je bijvoorbeeld kanker hebt, heb je als hoogopgeleide patiënt meer kans om te overleven dan een laagopgeleide. Het is van belang dat organisaties die zorg, preventie en ondersteuning bieden rekening houden met de verschillen tussen mensen en hun aanbod daar goed op laten aansluiten.

Pharos is ook landelijk expertisecentrum op het terrein van de preventie van vrouwelijke genitale verminking.

Pharos beschikt over in ruim 30 jaar opgebouwde expertise en brede netwerken.

De kennis van Pharos steunt op drie bronnen:

 • Wetenschappelijke kennis.
 • Praktijkkennis van professionals en andere actoren.
 • Ervaringskennis van cliënten.i