Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wat wij doen

Pharos is een onafhankelijk en landelijk expertisecentrum. Zij is zowel kennisproducent als kennismakelaar. Zij werkt op geleide van de vraag en gelooft in het in co-creatie met betrokkenen ontwikkelen en bruikbaar maken van kennis, in samenwerking en verbinding.

Pharos beschikt over in ruim 30 jaar opgebouwde expertise en brede netwerken. Zij is daardoor bij uitstek de organisatie waar je terecht kunt als je wilt weten hoe je ervoor kunt zorgen dat de kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg ook gegarandeerd zijn voor laagopgeleiden en migranten en hoe gezondheidsverschillen aan te pakken.

De kennis van Pharos steunt op drie bronnen:

 • Wetenschappelijke kennis.
 • Praktijkkennis van zorg- en hulpverleners en andere actoren.
 • Ervaringskennis van cliënten.

Diensten en producten

 • Informatie, advies en ondersteuning op geleide van de vraag en op maat. 
 • Onderzoeken en quick scans. 
 • Beschikbaar stellen ‘state of the art’ kennis en informatie over:
  • gezondheidsverschillen en de aanpak ervan.
  • de gezondheid van laagopgeleiden/laaggeletterden, migranten en vluchtelingen.
  • de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg voor deze groepen.
 • Interventies, good practices en werkzame elementen op het gebied van:
  • gezondheid van laagopgeleiden/laaggeletterden, migranten en vluchtelingen.
  • het bevorderen van de toegankelijkheid, de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en voorzieningen voor deze groepen.
  • preventie van meisjesbesnijdenis. Het gaat hierbij doorgaans om het aanpassen en aanvullen van reguliere en reeds bestaande interventies, zodat deze ook bruikbaar zijn voor deze groepen.
 • Verspreiding en ondersteuning bij implementatie van methodieken en interventies.
 • Aanvulling van bestaande richtlijnen en kwaliteitscriteria zodat ze ook toepasbaar zijn voor zorg aan laagopgeleiden en migranten.
 • Ondersteuning op het terrein van samenwerking met en actieve participatie van laagopgeleide en migranten-burgers
 • Bijdragen aan curricula van opleidingen.
 • Stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling en kennisnetwerken.
 • Deskundigheidsbevordering, trainingen en (bij)scholing op maat.
 • Publicaties.
 • Debatten, congressen, expertmeetings, werkconferenties en dergelijke.
 • Beleidssignalering en -advisering.