Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Het programma ‘Gezondin…’ is van start gegaan

Monica van Berkum on 01‑09‑2014

19 Juni jl. hebben Pharos en Platform31 ‘Gezondin…’ gelanceerd, het stimulerinsgprogramma lokale aanpak gezondheidachterstanden.  Binnen dit programma ondersteunen we 4 jaar lang gemeenten bij een duurzame aanpak van gezondheidsachterstanden.
Gemeenten waar veel mensen wonen met een lage sociaal economische status, ontvangen van het ministerie van VWS vier jaar extra geld voor het versterken van hun integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Pharos en Platform31 adviseren hen daarbij op maat. We brengen, nationale  en internationale kennis in over wat hierbij wel en niet werkt. Goede voorbeelden worden gedeeld en zeker ook inzicht in de manier waarop het bestrijden van gezondheidsachterstanden onderdeel kan worden van regulier gemeentelijk beleid. Voor de aanpak ervan hebben we immers een lange adem nodig. Als je die hebt, valt er zeker iets te bereiken. Dat weten we bijvoorbeeld uit Finland, waar aanzienlijke resultaten zijn geboekt op dit terrein. Ook op kortere termijn zijn er al successen te boeken, zo is gebleken uit de Urban40 studie in Nederland. Deze resultaten waren aanleiding  om de ervaringen die zijn opgedaan met veel meer gemeenten te delen. 

Al 90 gemeenten aangemeld

Van de 91 gemeenten die voor extra geld in aanmerking kwamen, hebben zich inmiddels 90 aangemeld. Dat is een prachtig resultaat. Met 34 van hen hebben we al contact voor eerste kennismakingsgesprekken, vaak samen met de GGD. We merken dat er bij veel partijen grote betrokkenheid bij het onderwerp bestaat en interesse in het delen van kennis hierover.

Verschillen worden groter als we niets doen

Dat is ook hard nodig. Laagopgeleiden leven gemiddeld zo’n 7 jaar korter dan hoogopgeleiden en hebben 20 minder gezonde levensjaren. Deze verschillen dreigen groter te worden, als we niet investeren in het terugdringen ervan, zo blijkt uit onderzoek. Gelukkig weten we inmiddels dat het mogelijk is de grote gezondheidsverschillen te reduceren. Daarbij is de inzet van veel partijen van belang.

Wat gaan we dit jaar nog doen?

We starten met een gespreksronde langs alle betrokken gemeenten. Dit najaar zeker zo’n 40 gemeenten, begin 2015 gaan we langs bij de 50 andere gemeenten. Deze week bezoeken we gemeenten in o.a. Friesland en in Twente. In die eerste gespreksronde bespreken we met gemeenten wat ze al gedaan hebben aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden en hoe ze dat de komende jaren willen versterken. We gaan in deze ronde ook na welke ondersteuningsbehoeften er ligt.  Aan de hand daarvan wordt het vervolg van het programma ingevuld. Het programma ligt dus niet vast, maar wordt samen met gemeenten verder ingevuld.

Al veel vragen binnen gekomen

Ondertussen zijn er al veel vragen binnengekomen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe versterk ik de samenwerking met de eerstelijnszorg? Hoe geef ik burgers zelf een veel actievere rol? Hoe versterken we de intersectorale samenwerking binnen de diverse afdelingen van de gemeente? Hoe verbinden we arbeidsreïntegratie met gezondheidsverbetering? Hoe bereiken we migranten beter?
Met al deze vragen gaan we aan de slag!
Het programma heeft een eigenwebsite: www.gezondin.nu.

Reageer

Reacties

 

Er zijn nog geen reacties.