Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

'Gezond in...' van 91 naar 165 GIDS-gemeenten

Monica van Berkum on 03‑11‑2014

Tweede startconferentie 'Gezond in...

In de zomer is het aantal GIDS-gemeenten uitgebreid van 91 naar 165. Al deze gemeenten, waar veel mensen wonen met een lage sociaal economische status, ontvangen tot en met 2017 extra geld voor het versterken van hun integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het aantal gemeenten kon fors uitgebreid worden doordat € 10 miljoen van het programma Zichtbare Schakels aan de GIDS-middelen is toegevoegd. Het budget voor de Gidsgemeenten steeg hiermee van 10 naar 20 miljoen. Het feit dat er 74 gemeenten bijkwamen was aanleiding om in oktober een tweede startconferentie van 'Gezond in...', het Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak Gezondheidsachterstanden, te organiseren. In dat programma ondersteunen Pharos en Platform31 de GIDS-gemeenten in hun aanpak. Op de conferentie in oktober kwamen weer veel gemeenten af, ondanks het feit dat de conferentie niet lang van te voren was aangekondigd. De sfeer op deze tweede dag was even goed als op de eerste. Belangrijkste reactie van gemeenten is steeds: "Wat goed dat 'Gezond in...' eerst naar ons toekomt en uitgaat van onze eigen vragen en plannen". Deze insteek heeft 'Gezond in...' bewust gekozen.

Gesprekken met gemeenten komen snel op gang

Het programma start met een verkennende ronde langs alle GIDS-gemeenten. Dit jaar spreken we de eerste 40 gemeenten,  in 2015 volgt de rest. Adviseurs van 'Gezond in...' hebben al gemeenten in Limburg, Friesland, Groningen, Twente en Zuid Holland gesproken. Veel gemeenten hebben al plannen voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. Wij kijken op maat mee waar deze versterkt kunnen worden. Vaak  ligt dat in het leggen van verbindingen naar andere terreinen. Bijvoorbeeld naar de gebieds- of wijkteams en naar wat er elders gebeurt aan het stimuleren tot arbeidsdeelname en andere vormen van participatie. Of naar goede initiatieven van bewoners om sociale samenhang te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Deze zaken zijn even belangrijk voor het verbeteren van gezondheid als leefstijlprogramma's. We kijken mee in het komen tot goede wijkscans en tot een breed gedragen aanpak in een wijk of gebied. Er is veel behoefte aan voorbeelden van actief betrekken van  burgers zelf in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Op dat terrein zijn er gelukkig al diverse inspirerende initiatieven te noemen. Een daarvan is te vinden in Tilburg. Vijf teams van bewoners spraken daar af 100 dagen gezond te eten, sporten en ongezonde levensstijl te verbannen. En dat leverde al snel wat op, onder andere in het gezamenlijk verminderen van overgewicht.

Thema leeft

Het is mooi om te merken dat het thema leeft. Er blijkt veel animo te zijn voor het onderwerp en om te leren van elkaar. Gemeenten leggen zelf  vaak de link naar de decentralisaties en de gebiedsteams. Ook de verbinding tussen deze sociale teams en de eerstelijnszorg wordt gezocht. In de krimpgebieden realiseert men zich goed dat voor vitalisering van dorpen vitale burgers nodig zijn. In die gebieden zoekt men actief naar een samenhangende aanpak van gezondheidsproblemen en armoede. En die gezamenlijk aanpak is mogelijk, blijkt op veel plekken. Als die opgenomen  wordt in duurzaam beleid van gemeenten, gaan we winst boeken in de aanpak van de grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Reageer

Reacties

 

Er zijn nog geen reacties.