Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Voorbeelden stage-opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die zijn uitgevoerd als stage of werkervaringsplaats

 • Onderzoek naar participatie van migranten en laagopgeleiden binnen patiëntenorganisaties en cliëntenraden.
 • Literatuuronderzoek naar de participatie van laaggeletterden bij patiëntenorganisaties in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.
 • Verzamelen van (begrijpelijk) voorlichtingsmateriaal en plaatsen op huisarts-migrant.nl
 • Ontwikkelen/aanpassen van een instrument waarmee de overbelasting van de mantelzorgers van patiënten met een migrantenachtergrond gemeten kan worden. Het doel is om de communicatie tussen de zorgverleners en mantelzorgers te verbeteren, overbelasting te voorkomen en het oplossen daarvan te bespreken.
 • In kaart brengen van veelbelovende strategieën en hulpmiddelen die door apotheekteams gebruikt worden bij de uitleg over medicatie en begeleiding van laaggeletterden.
 • In kaart brengen van de inbedding van het thema vgv (vrouwelijke genitale verminking) in zorggerelateerde opleidingen.
 • Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de handreiking 'Werken met vluchtelingen in de wijk' voor professionals in de eerstelijn en maatschappelijk werkers. Deze is bedoeld voor de hulpverleners aan vluchtelingen met psychische problematiek.
 • Analyse van materialen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid.
 • Het samenbrengen van professionals, mantelzorgers en ouderen met een migrantenachtergrond om diverse thema’s met elkaar in een leergemeenschap te bespreken.
 • De psychische en fysieke klachten die besneden vrouwen hebben en het ziekte-inzicht van de vrouwen zelf.
 • Ervaringen van vrouwen met de VGV-zorg binnen Nederland en hun verwachtingen en ervaringen met de huisarts.
 • Procesevaluatie van de mentormethode Welkom op school uitvoeren.
 • Onderzoek naar eenzaamheid onder de (migranten)ouderen. Het organiseren van minisymposia over dementie.