Iedereen verdient een gelijke kans op gezondheid!

Dr. Jennifer R. van den Broeke

Senior adviseur/projectleider

  • Sociaal Economische Gezondheidsverschillen onder ouderen
  • Adequate (dementie)zorg en -ondersteuning voor ouderen met een lage opleiding en/of een migrantenachtergrond

Publicaties, artikelen

Iedereen verdient een gelijke kans op gezondheid!