Drs. Frea Haker

Strategisch adviseur/projectleider

Bij het Programma Gezond in…  help ik gemeentes om gezondheidsachterstanden lokaal aan te pakken.