Drs. Janneke Veeze – van der Velden

Huisarts niet praktiserend, senior adviseur/projectleider

  • Laaggeletterdheid
  • beperkte gezondheidsvaardigheden
  • cultuur-sensitieve zorg

Expertise op output: