Goed luisteren en verbinding leggen tussen het leven van mensen en de praktijk van professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee draag ik graag bij aan een gelijke kans op een goede gezondheid voor iedereen.

Drs. Majorie de Been

Programmamanager Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning

Kwaliteit van zorg en ondersteuning voor iedereen.
Uitkomstgerichte Zorg.
Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Toegankelijke en Begrijpelijke Communicatie in eerstelijn, tweedelijn en publieke gezondheidszorg.
Inclusieve wetenschap. Werken aan complexe verandering.

Goed luisteren en verbinding leggen tussen het leven van mensen en de praktijk van professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee draag ik graag bij aan een gelijke kans op een goede gezondheid voor iedereen.