‘It takes a village to raise a child’ (of in NL ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden’) Afrikaans gezegde

Drs. Marjan Volkerink

Strategisch adviseur/projectleider

Mijn achtergrond is medische sociologie met werkervaring binnen de overheid, non-profit en profit sector als beleidsmedewerker en strategisch organisatieadviseur. Onder andere heb ik mij bezig gehouden met vraagstukken als zelfredzaamheid van burgers in crisis situaties, armoede, mantelzorg, positieve gezondheid, aansluiting tussen formele en informele zorg.

Expertise op output: verbinden, versterken van netwerken, de doelgroep betrekken, trends en innovatie.

Betrokken bij thema's

Eerste 1000 dagen van een kind

‘It takes a village to raise a child’ (of in NL ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden’) Afrikaans gezegde