Programma Inwoner in de hoofdrol

Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij alles wat er op lokaal niveau voor hen bedacht wordt om hun gezondheid te behouden en versterken. In steeds meer publicaties wordt de dialoog met inwoners als voorwaaarde voor succes genoemd. Gemeenten en lokale organisaties zien dit ook en hebben behoefte aan kennis om inwoners op een goede manier te betrekken zodat hun beleid en aanbod beter aansluiten. Pharos voorziet hen van deze kennis.

Meerjarendoel

We zetten de komende jaren onze kennis in om te stimuleren dat laagopgeleiden en migranten door gemeentes betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Waarom dit programma?

Om de grote gezondheidsverschillen tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden in Nederland te verkleinen is een integrale aanpak op lokaal niveau nodig. Uit ervaring blijkt dat het betrekken van inwoners zelf een voorwaarde is voor het succes van deze aanpak. Gemeenten en organisaties zoals wijkteams, welzijn en GGD spannen zich hier voor in maar ervaren dat het bereiken en betrekken van laag opgeleide inwoners en/of inwoners met een migrantenachtergrond niet vanzelf gaat. Pharos reikt hen hiertoe praktisch toepasbare kennis aan.

Er zijn, zeker in het buitenland, goede ervaringen opgedaan met de zogenaamde Community aanpak. Zo zijn er in Londen positieve resultaten bereikt met een breed community programma in achterstandswijken. Het is zeer de moeite waard om uit de Community aanpak werkzame elementen te halen en te delen met gemeenten en uitvoerende organisaties. Samen met Gezond in… agenderen we deze aanpak en delen we kennis en expertise over hoe gemeenten en lokale organisaties inwoners met een lage opleiding en migranten beter kunnen bereiken.

Samenwerkingspartners

Gemeenten, inwoners, experts op de verschillende themagebieden, kenniscentra en themainstituten, Platform 31, VU-UvA, AMC, zorg/welzijnsorganisaties, Landelijk Steunpunt Actieve inwoners (LSA), Stichting ABC, taalaanbieders en bibliotheken, FNO en soortgelijke fondsen.

Naar boven